15.06.20

Další vylepšení


V agendě Registrace směn se nově zobrazuje počet náhradníků na každé vypsané směně.

Při odemykání docházky se automaticky před-vybere ta osoba, na kterou právě v agendě Docházka koukáte.

Ve widgetu “Vlastní docházka” přibyla v nastavení možnost “Umožnit modifikace plánu směn”. Když ji zapnete, můžete v závislosti na vašem oprávnění přímo z widgetu upravovat váš dnešní plán směn, status dostupnosti popřípadě poznámku k plánu směn.