20.07.20

Další novinky na REST api


Přidali jsme REST api pro přidávání a mazání služebních cest a dovolených. Používáte-li pro vkládání služebek nebo dovolených nějaký jiný interní systém, můžete nově služebky i dovolené do Giritonu synchroznizovat přes REST api.

Dále jsme přidali REST api pro Registrace směn, pomocí kterého můžete upravovat třeba kapacity (maximální počty uživatelů, kteří se mohou zapsat) u jednotlivých vypsaných směn. Můžete samozřejmě nové registrace vypisovat anebo mazat.

Nakonec jsme upravili REST api pro přidávání uživatelů tak, že uživatel přidaný přes REST api bude automaticky zařazen do těch skupin oprávněí, které jsou označeny jako “Výchozí pro nové uživatele”.