19.05.21

Novinky v Docházce GIRITON


V dialogu pro Podání žádosti a pro Hromadné vkládání docházky jsme k současným volbám “čas zvolit ručně” a “čas dle směny” přidali i možnost “čas dle směny včetně přestávek”. To ulehčí hromadné vkládání fiktivních příchodů a odchodů, do kterých chcete v zápětí vložit také fiktivní pauzy.

V agendě Plán Směn si můžete nově měnit šířku sloupců horní tabulky. To se hodí zejména společnostem používajícím místo zkratek směn, např. “R” nebo “O”, raději přímo časy směn, tedy třeba “08:00-16:30”, ty se totiž do současných sloupců často nevešly.

Píchací hodiny pro iOS nově podporují funkci “Při odčipování pořídit fotografii”, která byla doposud dostupná pouze pro Android.

Přidali jsme podporu pro Jordánské a Etiopské svátky, a také pro země, které které mají víkendy v jiné dny než v sobotu a neděli.

Na REST Api jsme přidali novou metodu POST /attendance/attendanceMonthlyResult pro vkládání měsíčních výsledků docházky, do metody POST ​/hr​/usersEmployedOn jsme přidali i pole pro nastavení týdenního úvazku.