04.03.21

Funkce "Výchozí projekt" pro danou osobu


Pomocí kombinace agendy Plán projektů a nové plánované úlohy “Doplň chybějící projekt k záznamům docházky” lze jednotlivým osobám přednastavit jejich “Výchozí projekt”.
Pokud si daná osoba vloží příchod, ve kterém vybrala nějaký projekt, zůstane vše jako doposud. Pokud si ale vloží příchod u kterého projekt nevybere, doplní se její “Výchozí projekt”, resp. projekt, který má na daný den plánován v Plánu Projektů. Více o projektech najdete v online nápovědě zde.