11.09.20

Vylepšení nastavení Píchacích hodin IoT a Bezkontaktních biometrik


Píchací hodiny IoT i Bezkontaktní biometriky nově umožňují nastavit, aby se docházka vkládaná z daného zařízení ukládala k vybranému projektu. Takže například píchací hodiny IoT umístěné na Stavbě A budou veškeré vložené docházce nastavovat projekt Stavba A a vy tak můžete sledovat člověkohodiny strávené na daném projektu.