28.05.20

Integrace: Načítejte data z GIRITONu do Google Tabulek


Docházka GIRITON nabízí pro veškerou práci s daty také REST api, které mohou firmy použít pro integraci GIRITONu do dalších vnitropodnikových systémů.

Google Tabulky umí REST api používat a je tak jednoduché napojit data z GIRITONu do vaší Google Tabulky. Můžete tak například při každém otevření Google Tabulky načíst z GIRITONu seznam aktuálně přítomných osob, vypsat je do nějakého listu vaší tabulky a pomocí vlastních excel vzorečků s těmito daty dále pracovat. Více info naleznete v online nápovědě zde.