27.05.20

Přehlednější online nápověda


Do jednotlivých agend webové aplikace jsme do pravé horní části přidali tlačítko s ikonkou otazníku “?”, které otevře online nápovědu přímo k dané agendě.

Když například otevřete agendu Personalistika a vpravo nahoře kliknete na otazník, otevře se kapitola online nápovědy popisující přidávání nových uživatelů do Personalistiky. Do nejčtenějších kapitol jsme navíc přidali i videonávody, takže je práce s nápovědou jednodušší.