14.12.20

Vylepšený importér digitálního tachografu


Importér souborů Digitálního Tachografu nově nabízí možnost, aby k importované docházce vložil i Projekt dle SPZky vozidla. Takže kromě přesných časů začátků a konců služebek a povinných přestávek můžete vykazovat i kolik člověkohodin se strávilo ve kterém vozidle/projektu.