16.12.21

Vylepšení automatického vkládání docházky


Plánovaná úloha “Automatické vkládání docházky” umí nově vyplnit docházku i ve dnech, ve kterých je vložena na část dne jiná docházka. Dříve se takový den přeskakoval.
Máte-li tedy například vložen půlden lékaře nebo OČR, plánovaná úloha vyplní automaticky docházku do zbytku dne tak, aby celková délka docházky daného dne odpovídala délce směny.