16.05.20

U spárovaných zařízení se ukazuje jejich uživatel


Pokud máte větší množství uživatelů používající appky Moje Docházka, mohlo být někdy komplikovanější vyznat se v agendě Spárovaná zařízení v tom, které zařízení patří kterému uživateli.

Nově přibyl v této agendě ve spodní tabulce sloupec “Poslední přihlášený uživatel”, ve kterém se u zařízení typu Moje Docházka ukazuje, který uživatel je v appce přihlášen.