01.05.20

Při importu osob můžete nově párovat osoby dle emailu


Doposud bylo při importu Personalistiky z Excelu nutné párovat osoby dle pole “Číslo osoby”. Pokud byla v Excelu osoba se stejným číslem osoby, které už v Giritonu u někoho existuje, neprovedlo se přidání nové osoby, ale aktualizace existující osoby. Díky tomu můžete provádět opakovaný import a v Giritonu nebudou vznikat duplicity. Důsledkem je ale to, že se nesmí průběžně měnit čísla osob.

V některých případech ale můžete chtít čísla osob změnit, například když chcete “naimportovat k existujícím uživatelům nová čísla osob”. To je nyní nově možné, jelikož importér osob nabízí výběr klíče, který bude pro párování osob použit. Na výběr je Číslo osoby anebo Email.