Súbory na stiahnutie

Pre klientov

Formulár na objednávku hardvéru
https://static.giriton.com/giriton-order-sk.docx

Sprievodca GIRITONom (popis jednotlivých agend, vhodné pre zoznámenie so systémom)
https://bit.ly/giriNavodCz


Online nápoveda (pre užívateľov, ktorí už so systémom pracujú a chcú podrobnejšie nastavenie)
docs-sk.giriton.com

Aplikácia ProxyAgent GIRITON
https://static.giriton.com/ProxyAgentGIRITON.zip

Aplikácia Fingerprint Desktop Client
https://static.giriton.com/FingerprintDesktopClient.zip

Pre partnerov a médiá

PR Materiály, Obrázky, Bannery, Screenshoty aplikácií, ...‍
giriton.com/assets/GIRITON_PR_Materials.zip

Sprievodca GIRITONom (popis jednotlivých agend, vhodné pre zoznámenie so systémom)
https://bit.ly/giriNavodCz