Novinky v GIRITONu

BLOG

V GIRITONu neustále pracujeme na zlepšovaní celého systému. Na našom blogu nájdete vždy aktuálny zoznam noviniek a vecí, ktoré sme do systému pridali.
09.05.22

Lepší fungování v případě dlouhodobých výpadků internetu

Nově je možno z Píchacích hodin vyexportovat neodeslané záznamy docházky do formátu CSV na flashdisk. Formát je navíc připraven na “smíchání” dat z vícero píchacích hodin dohromady.

Plánovaná úloha pro zasílání zálohy dat docházky emailem zasílá z webové aplikace nejen XML soubor s docházkou, ale nově také CSV soubory s daty v různých formátech (denní sumy, měsíční sumy, …), se kterými se v Excelu pracuje snáze. Přílohu emailu je nově možno zaheslovat.

Pokud by docházelo k dlouhodobým výpadkům internetu, s daty docházky půjde stále pracovat.17.04.22

Vylepšení píchacích hodin

Pokud se na píchacích hodinách manipuluje s nastavením data a času, píchací hodiny to poznají a pošlou o tom na server informaci. Pokud v tu chvíli byly offline, pošlou ji při nejbližší příležitosti.

Ve webové aplikaci pak můžete přidat Plánovanou úlohu, která vám bude tyto události obratem hlásit na mail nebo třeba Slack, což pomůže odhalit možné neautorizované zásahy do píchacích hodin.05.04.22

Jednodušší vkládání půldnů

Dialogy webové aplikace pro vkládání žádostí, vkládání dovolené a pro hromadné vkládání jsme přepracovali. Nově je mnohem jednodušší vložení půldne (například dovolené) a uživatel si může snadno vybrat, jestli jde o půlden dopoledne nebo odpoledne. Není už nutné ručně zadávat čas od-do, stačí pouze vybrat například “Půlden odpoledne”.

Stejnou aktualizaci chystáme v nejbližší době také pro appky Moje Docházka a Píchací Hodiny.28.03.22

Nová online nápověda

Naši veřejnou a zdarma dostupnou Online nápovědu jsme přenesli na nový redakční systém, který mimo jiné umožňuje v článcích vyhledávat.

Také připomeneme, že v různých sekcích webové aplikace GIRITON je vpravo nahoře tlačítko otazníku, které otevře online nápovědu nalistovanou přímo na kapitole k dané agendě.

Online nápovědu máme plně dostupnou v češtině, slovenštině a angličtině.22.03.22

Nové svátky

S GIRITONem se rozšiřujeme a přidali jsme podporu pro svátky ze zemí: Jordánsko, Bulharsko, Makedonie, Srbsko, Gruzie a Katar.17.03.22

Novinky na REST API

Přidali jsme metodu GET ​/attendance​/closedAttendance pro zjištění, jestli a kým byla docházka dané osoby v daném měsíci uzamčena.

Přidali jsme metodu POST ​/hr​/sendAccountInvitation, pomocí které se pošlou pozvánky do systému vybraným uživatelům tak, jak to ručně provádíte z webové aplikace z agendy Personalistika.

Metoda POST /requests/changeRequestStatus nově vrací ID záznamů, které byly schválením dané žádosti vytvořeny, upraveny nebo odebrány. Pokud tedy schvalujete žádost docházky z externího systému, dostanete přes API lepší informaci o tom, co bylo v Giritonu změněno.

Metoda GET /shift/shiftplan nově nevrací směny, které má daná osoba plánované před datem svého začátku prac. poměru resp. po jeho konci. Na straně Giritonu se s takovými směnami nepočítalo a je tak konzistentní, aby přes REST API nebyly odesílány.

Dokumentaci k jednotlivým API metodám najdete zde: https://rest.giriton.com/apidoc/02.03.22

Appka Moje Docházka rozezná podvodnou polohu

Appka Moje Docházka umí nově detekovat podvodnou GPS polohu. Tedy případy, kdy uživatel použije externí aplikaci k simulaci GPS polohy. Pokud k tomu dojde, chová se nově aplikace stejně, jakoby GPS poloha nebyla vůbec zjištěna. Nelze tedy vkládat docházku se simulovanou nebo podvodnou GPS polohou.27.02.22

Novinky v Plánovaných úlohách

Úloha “Kontrola Příchodů a odchodů” umožňuje i zadání minusového času. Můžete tak nově kontrolovat na podmínku “musí být na směně nejméně X minut před začátkem směny”.

Úloha “Synchronizace s LunchDrive - Personalistika” má nově možnost “v lunchdrive ukončovat neaktivní uživatele”. Když tedy ukončíte prac. poměr daného uživatele v Giritonu, takový uživatel se nově v Lunchdrive archivuje.

Úloha “Ukonči aktivitu trvající déle než” nově umožňuje nastavit filtr na osoby, kterých se má týkat. Můžete tak například ukončovat příliš dlouhou pauzu pouze uživatelům se značkou DPP.17.02.22

Novinky v GIRITONu

Do agendy Registrace Směn jsme k funkci “Hromadné vkládání” přidali tlačítko “Zaslat pozvánku”. Můžete tak zaslat pozvánku na vypsané Registrace Směn vybraným uživatelům i v případě, že Registrace směn vypisujete hromadně.

Exportér Pamica umožňuje lepší nastavení exportních parametrů pro DPPčkaře, kterým neplánujete směny a do Pamica chcete exportovat jen jejich přesně odpracované hodiny.

Personalistika v kartě Historie navíc zobrazuje i historii “Účtu webové aplikace” a “Poslání pozvánky”. Takže uvidíte, kdy a kým byla danému uživateli poslána pozvánka, anebo kdy ji daný uživatel přijal.06.02.22

Nový způsob zasílání pozvánek do systému

V agendě Personalistika je funkce Zaslat login emailem, která vybraným uživatelům vytvořila login a náhodné heslo a tyto údaje jim rozeslala na email.

Funkci jsme nyní upravili tak, že uživatelům na email nedorazí login a náhodné heslo, ale dorazí speciální odkaz (platný 3 dny), na kterém si zvolí vlastní login i heslo.04.02.22

Vylepšení aplikace Fingerprint Desktop Client

Aplikace Fingerprint desktop client slouží k tomu, aby se uživatelé mohli identifikovat pomocí USB čtečky otisků prstů i na Píchacích Hodinách pro PC.
Nově jsme do aplikace přidali možnost automaticky načítat připojené čtečky otisků prstů, takže není potřeba aplikaci otevírat pokaždé, když čtečku připojíte. Dále jsme přidali režim “uzamčení aplikace”, který běžným uživatelům nedovolí aplikaci otevřít a případně v ní měnit nastavení.31.01.22

Emaily o schválené žádosti obsahují kalendářovou přílohu

Pokud máte zapnuté mailové notifikace uživatelům o schválené žádosti, uživatelům dorazí email pokaždé, když jim schválíte například dovolenou. Nově tyto maily obsahují i přílohu s elektronickým kalendářem, takže většina emailových klientů nabídne jedním klikem přidání této události do osobního kalendáře uživatele.19.01.22

Agregujeme maily o nové vypsané směně

Pokud hromadně vypíšete několik Registrací Směn a máte zapnuté mailové notifikace uživatelům o tom, že se mohou na novou směnu hlásit, nově jim nedorazí jeden email o každé jednotlivé vypsané směně. Dorazí jediný email se seznamem všech nově vypsaných směn.12.01.22

Co dodržet, aby dovolená vycházela správně?

Aktualizovali jsme pro vás online nápovědu, která vysvětluje co dodržet, aby dovolená vycházela správně. Přidali jsme i popis práce s dovčou na začátku roku (automatický převod zůstatku dovolené z minulého roku atd.). Na článek koukněte v online nápovědě zde.04.01.22

Upozornění na špatné uzamykání

Nejvíce problémů s výpočty dovolených je způsobeno špatným uzamykáním docházky. Buď není docházka za uplynulé měsíce uzamčena vůbec, anebo je uzamčena ve špatném pořadí. Nově jsme přidali upozornění na špatné uzamykání docházky, které se u daného uživatele zobrazí jako vykřičník jak v agendě Docházka, tak v agendě Personalistika na kartě 5) Docházka. Po rozkliknutí se navíc dozvíte, ve kterých měsících byl nalezen problém a není tak potřeba kontrolovat data ručně.16.12.21

Vylepšení automatického vkládání docházky

Plánovaná úloha “Automatické vkládání docházky” umí nově vyplnit docházku i ve dnech, ve kterých je vložena na část dne jiná docházka. Dříve se takový den přeskakoval.
Máte-li tedy například vložen půlden lékaře nebo OČR, plánovaná úloha vyplní automaticky docházku do zbytku dne tak, aby celková délka docházky daného dne odpovídala délce směny.09.12.21

Novinky v GIRITONu

Žádosti o směny jdou nově schvalovat i z Mojí Docházky, odkud šly doposud schvalovat pouze žádosti o změny docházky.

Aktualizovali jsme Rumunské a Italské svátky, systém bude se svátky těchto zemí počítat správně i v roce 2022 a dále.21.11.21

Evidence Covid testů, notifikace

Docházka GIRITON umí evidovat provedené Covid testy jednotlivých osob, zobrazit upozornění na přítomnost na pracovišti (nikoli na homeoffice) osoby s prošlým testem, popřípadě tato upozornění zasílat na email.

Máte-li zájem o aktivaci této funkce, postupujte podle návodu v online nápovědě zde.05.11.21

Přes píchačky nově objednáte obědy!

Rozjeli jsme integraci se systémem Lunchdrive na objednávání a výdej pokrmů. Přes píchací hodiny GIRITON si uživatelé mohou objednat obědy, a to pomocí čipů, pinů nebo otisků prstů. Stejně tak lze píchačky použít v jídelně jako výdejový terminál.

Giriton a Lunchdrive si na pozadí synchronizují data. Když v Giritonu založíte osobu, automaticky se objeví v Lunchdrive. Stejně tak vydané pokrmy se z Lunchdrive propisují zpět do Giritonu, odkud je můžete třeba exportovat do mzdového softwaru.

Podařené integrace si všimli i ve Forbes.cz! Postup, jak integraci zapnout, najdete v naší online nápovědě.02.11.21

Akce při události na terminálech

Přidali jsme novou funkci Akce při události na terminálech. Ty vám umožňují pro dané píchací hodiny nastavit, zda si osoba může na konkrétním zařízení a) odpípnout docházku, b) odemknout dveře. Funkce se hodí třeba tam, kde nechcete odemknout turniket, dokud se z externího systému k uživateli nepropíše, že vrátil zapůjčené zařízení, anebo aby píchačky třeba manažerům odemykaly, ale nevkládaly docházku, jelikož manažerům se docházka vyplňuje automaticky.26.10.21

Nové REST API

Přidali jsme REST API metody PermissionGroups, pomocí kterých můžete přidávat a odebírat uživatele z nebo do jednotlivých skupin oprávnění. Pokud používáte REST API pro nahrávání uživatelů do Giritonu z jiného podnikového systému, můžete nově uživatelům nastavit odpovídající skupiny oprávnění.24.10.21

Novinky v exportérech

Exportér do Helios Orange / iNUVIO nově umožňuje exportovat odpracovanou dobu dle časů na projektu. Do Heliosu tak můžete přenášet dobu strávenou na jednotlivých projektech do polí Utvar, CisloZakazky nebo NakladovyOkruh.

Exportér do Helios Orange / iNUVIO umožňuje odstranit prefix v čísle uživatele, což se hodí, pokud máte v Heliosu více účetních jednotek a čísla uživatelů se tak u různých uživatelů opakují. V takovém případě budete mít v Giritonu u čísel uživatelů daný prefix, který se při exportu odstraní.10.10.21

Pokročilá pravidla pro podávání žádostí

Nově je možno v Giritonu nastavovat pravidla pro vkládání žádostí jako třeba “O placené volno lze žádat až když je Zbývající Dovolená < 0.5 dne” nebo “Žádost o Placené Volno lze schvalovat max 6 týdnů dopředu”.08.10.21

Novinky v GIRITONu

Tisková sestava “Kalendář směn velký” nově umožňuje barevný tisk políček se směnami. Pokud plány směn tisknete, budou nyní přehlednější.

Widget “Aktuální docházka” nově umožňuje nastavit, aby se zobrazovali pouze lidé s vybranou značkou. Můžete tak mít widget přidaný vícekrát a každý může zobrazovat pouze vybrané skupiny osob.17.09.21

Novinky v Plánovaných úlohách

Přidali jsme plánovanou úlohu “Výročí nástupu do firmy”, která umí posílat notifikace o uživatelích, kterým se blíží výročí nástupu. Lze také nastavit notifikace pouze například o 3. 5. nebo 10. výročí nástupu.

Plánovaná úloha “Informuj o změnách v žádostech” má nově nastavitelný časový interval, kdy se mají notifikace zasílat. Můžete si tak nastavit, aby se vám zasílaly notifikace pouze o žádostech, které jsou podány na max 60 dnů do budoucna. Pokud je tedy leden a někdo pošle žádost o Náhradní Volno do prosince, přijde vám o této žádosti notifikace až v průběhu října, tedy 60 dnů před dnem, na který žádost připadá.06.09.21

Píchací hodiny umožňují registrace na směny

V aplikaci Píchací Hodiny se nově zobrazují vypsané Registrace Směn a uživatelé se na ně mohou přihlašovat stejně, jako to doposud fungovalo z appky Moje Docházka.19.08.21

Nové exportéry do mzdových systémů

V průběhu posledních měsíců jsme pracovali na nových exportérech do mzdových systémů. V tuto chvíli tedy můžete z Docházky GIRITON exportovat podklady pro mzdy do následujících systémů. Pokud přímý export do mzdového systému nevyužijete, je vám k dispozici více než 10 různých tiskových sestav a reportů.

Helios Green
Helios Orange
Helios iNUVIO
KS Program
IS Karat
Gordic Express
Gordic Standard
Kompas
Pamica
PERM 3
Prytanis
Datacentrum 2
Money S3
Byznys
MRP
MARS
Target 2100
Vema18.07.21

Vlastní agendy už fungují i ve widgetech

Už delší dobu si můžete do Giritonu přidat ostatní webové stránky a aplikace jako samostatnou agendu. Nově si můžete ostatní webové stránky a aplikace přidat i jako widget na domovskou obrazovku.

Můžete si tak například jako widget přidat Google Tabulku nebo graf z Google tabulky. Připomínáme, že do Google Tabulek můžete přes REST API data z docházky snadno přenášet a provádět pak s nimi různé výpočty.05.07.21

Novinky v GIRITONu

V agendě Docházka v režimu pohledu “Denní přehled” a “Měsíční přehled” jsme přidali filtr “Pouze uzamčené” nebo “Pouze odemčené” osoby, můžete si tak pohodlně zobrazit třeba jen ty, kterým jste docházku ještě neuzamčeli.

Přidali jsme plánovanou úlohu, která umí uživatele notifikovat o změnách v jejich plánu projektů. Když někomu na zítra změníte plán projektů, může o tom dostat notifikaci.

Přepracovali jsme plánovanou úlohu “Informuj o neaktivním spárovaném zařízení”, která vám umí zasílat notifikace, pokud jsou některé vaše Píchací Hodiny offline déle než je nastavená hodnota. Už se tak nestane, že jsou některé vaše píchací hodiny delší dobu offline bez povšimnutí.10.06.21

Vylepšili jsme kalendáře

U Zdroje kalendářů typu “Kalendář z docházky” (kalendáře pro Lékař, Dovolená, …) jde nově nastavit “čí docházka je v kalendáři vidět” a “komu se kalendář nabídne k zobrazení”. Můžete si tak vytvořit třeba kalendář “Dovolené skladníků”, který bude zobrazovat dovolené pouze osob ze skladu. Takový kalendář si budou moci zobrazit například jen vedoucí skladu, a to přestože nemají oprávnění prohlížet skladníkům docházku.19.05.21

Novinky v Docházce GIRITON

V dialogu pro Podání žádosti a pro Hromadné vkládání docházky jsme k současným volbám “čas zvolit ručně” a “čas dle směny” přidali i možnost “čas dle směny včetně přestávek”. To ulehčí hromadné vkládání fiktivních příchodů a odchodů, do kterých chcete v zápětí vložit také fiktivní pauzy.

V agendě Plán Směn si můžete nově měnit šířku sloupců horní tabulky. To se hodí zejména společnostem používajícím místo zkratek směn, např. “R” nebo “O”, raději přímo časy směn, tedy třeba “08:00-16:30”, ty se totiž do současných sloupců často nevešly.

Píchací hodiny pro iOS nově podporují funkci “Při odčipování pořídit fotografii”, která byla doposud dostupná pouze pro Android.

Přidali jsme podporu pro Jordánské a Etiopské svátky, a také pro země, které které mají víkendy v jiné dny než v sobotu a neděli.

Na REST Api jsme přidali novou metodu POST /attendance/attendanceMonthlyResult pro vkládání měsíčních výsledků docházky, do metody POST ​/hr​/usersEmployedOn jsme přidali i pole pro nastavení týdenního úvazku.15.05.21

Plán směn nabízí další filtr

Do Plánu Směn jsme přidali možnost filtrovat zobrazené lidi dle zapsaných směn. Můžete si tedy např. zobrazit pouze osoby, které mají plánovanou směnu “Noční”. Stejným způsobem jsme upravili i tiskovou sestavu “Kalendář směn”.04.05.21

Novinky v Docházce GIRITON

Píchací hodiny v sekci “Více čteček a odemykání dveří” zobrazují lépe názvy jednotlivých čteček. Je tak snazší se zorientovat, která čtečka je primární a která sekundární.

Tiskovou sestavu “Bloky Docházky” jsme revidovali, upravili její formátování a přidali možnost zvolit si jednotlivé zobrazené aktivity.

Funkce “Zaslat login emailem” nově podrobně zobrazuje, co bude provedeno. Lépe tak například zjistíte, že se snažíte poslat login emailem osobě, která už má login vytvořen, popřípadě že daný login už je obsazen.

Optimalizovali jsme agendy “Výkaz projektu” a “Výkaz osoby”, které nově fungují rychleji u firem s více než cca 100 projekty.14.04.21

Novinky okolo Registrace Směn

Při hromadném vkládání nových Registrací Směn lze nově termíny pro přihlašování a odhlašování nastavit i relativně k “času začátku dané směny” nebo ke “dni s danou směnou”.

Dále jsme přidali novou plánovanou úlohu “Přihlaš žádající osobu na Registraci směn, pokud se uvolní místo”. Ta funguje tak, že máte-li na nějakou Registraci směn čekající žadatele a uvolní-li se na této Registraci místo (někdo se např. odhlásil), schválí se automaticky první z žadatelů a není potřeba to dělat ručně.05.04.21

Úpravy okolo svátků

V agendě Kalendář můžete nově zobrazit svátky. Nový kalendář svátků se přidává přes Menu uživatel - Docházka - Zdroje kalendářů.
Navíc zobrazujeme svátky také v okně pro podávání žádostí nebo pro hromadné vkládání docházky, takže práce se systémem je zase o něco pohodlnější.24.03.21

Novinky v GIRITONu

Při exportu do Excelu jsou nově záznamy typu “trvání” (tedy např. Práce Celkem 168:00) exportovány tak, že s nimi lze ve vyexportovaném souboru počítat pomocí rovnic.

Ve webové aplikaci jde v agendě Docházka nastavit sloupec “Projekt” nově tak, že je buď needitovatlený a zobrazuje plánovaný projekt popř. projekt co se objevil v docházce (dosavadní chování), anebo tak, že je editovatelný a zobrazuje/upravuje Plán Projektů - tedy funguje podobně jako sloupec Směna.11.03.21

Evidence covid testů v Docházce GIRITON

Zaměstnavatelé v České Republice mohou (dle Mimořádného opatření) na pracoviště vpustit pouze ty zaměstnance, kteří mají nejvíce 7 dnů starý negaitvní test na Covid-19.

Do Docházky GIRITON jsme proto přidali možnost evidovat provedené negativní testy jednotlivých osob. Přibyla také možnost notifikovat, pokud si osoba která nemá max 7 dnů starý negativní test, vložila nějakou z vybraných docházkových aktivit, třeba “Příchod”. Notifikace se tedy nespustí, pokud si osoba vložila třeba aktivitu “Homeoffice”. Notifikace se zobrazují v grafice docházky dané osoby, ve widgetu “Problémové záznamy docházky” na domovské obrazovce anebo je lze nechat zasílat třeba vedoucímu na email/slack.

Více o tom, jaké funkce pro vás doplňujeme v souvislosti s Covid-19, anebo co dělat pro aktivaci upozornění na starý Covid test, naleznete zde.04.03.21

Funkce "Výchozí projekt" pro danou osobu

Pomocí kombinace agendy Plán projektů a nové plánované úlohy “Doplň chybějící projekt k záznamům docházky” lze jednotlivým osobám přednastavit jejich “Výchozí projekt”.
Pokud si daná osoba vloží příchod, ve kterém vybrala nějaký projekt, zůstane vše jako doposud. Pokud si ale vloží příchod u kterého projekt nevybere, doplní se její “Výchozí projekt”, resp. projekt, který má na daný den plánován v Plánu Projektů. Více o projektech najdete v online nápovědě zde.21.02.21

Nové exportéry do mzdových systémů

V průběhu posledních měsíců jsme pracovali na nových exportérech do mzdových systémů. V tuto chvíli tedy můžete z Docházky GIRITON exportovat podklady pro mzdy do následujících systémů. Pokud přímý export do mzdového systému nevyužijete, je vám k dispozici více než 10 různých tiskových sestav a reportů.

Helios Green
Helios Orange
Helios iNUVIO
KS Program
IS Karat
Gordic Express
Gordic Standard
Kompas
Pamica
PERM 3
Datacentrum 2
Money S3
Byznys
MRP
MARS
Target 2100
Vema05.02.21

Dovolená 2021 podruhé

V systému jsme provedli několik vylepšení ohledně nového výpočtu dovolených, které by vám měly ulehčit práci.

Kalkulačka pro výpočet dovolené: přidali jsme jednoduchou kalkulačku pro výpočet nároku na dovolenou pro různé délky úvazků, různé výměry a různá data nástupu a konce prac. poměru. Kalkulačka je dostupná jednak v agendě Personalistika pod tlačítkem “Kalkulačka” a také na našem webu https://giriton.com/cs/kalkulacka-dovolene-2021

V agendě Plánovače směn se u každého Plánovače směn nově zobrazuje, kolik průměrně hodin plánuje na týden. Snadno tak najdete problémy, kdy osobě s 40-hod fondem plánujete 41 hod směn na týden atp. Navíc se počet plánovaných hodin zobrazuje i v Personalistice v kartě 5 Docházka po kliku na otazníček v poli “Plánovač směn”.

Do agendy Docházka jsme přidali tiskovou sestavu “Detaily výpočtu dovolené”, která pro vybrané osoby zobrazí informace relevantní pro výpočty dovolené. Do sestavy budeme postupně doplňovat další data užitečná při řešení nesedících dovolených.11.01.21

Dovolená 2021

Od 1.1.2021 se v Česku mění výpočet nároku na dovolenou. Docházka GIRITON je na tuto změnu připravena a ve většině případů nebude z vaší strany nutno nic provádět, přesto doporučujeme alespoň pročíst naši online nápovědu k Dovolené 2021.10.01.21

Vylepšení Píchacích Hodin

Naše nástěnné píchací hodiny s dotykovým displejem dostaly aktualizaci, díky které lze nově vybírat projekty pomocí čtečky čárových kódů. Obzvláště pro firmy s vyšším počtem aktivních projektů tak může být vkládání docházky se zvoleným projektem mnohem rychlejší a hlavně méně náchylné na chyby.06.01.21

Nové exportéry do mzdových systémů

V průběhu posledních měsíců jsme pracovali na nových exportérech do mzdových systémů. V tuto chvíli tedy můžete z Docházky GIRITON exportovat podklady pro mzdy do následujících systémů. Pokud přímý export do mzdového systému nevyužijete, je vám k dispozici více než 10 různých tiskových sestav a reportů.

Helios Green
Helios Orange
Helios iNUVIO
KS Program
IS Karat
Gordic Express
Gordic Standard
Kompas
Pamica
Datacentrum 2
Money S3
Byznys
MRP
MARS
Vema19.12.20

Napsali o nás

Na webu Hospodářských Novin vyšel článek Na home office píchačky nestačí, ve kterém spolu s dalšími dodavateli docházkových systémů odpovídáme na dotazy ohledně toho, jak se v poslední době mění požadavky klientů na zavedení docházkových systémů.14.12.20

Vylepšený importér digitálního tachografu

Importér souborů Digitálního Tachografu nově nabízí možnost, aby k importované docházce vložil i Projekt dle SPZky vozidla. Takže kromě přesných časů začátků a konců služebek a povinných přestávek můžete vykazovat i kolik člověkohodin se strávilo ve kterém vozidle/projektu.28.11.20

Napsali o nás

Na webu SystemOnLine vyšel článek Jak na firemní docházku v době koronaviru, ve kterém ukazujeme, jak se mění trend vykazování práce v době covidové a jaké novinky postupně do Giritonu přidáváme.19.11.20

Vylepšení appky Moje Docházka

Vydali jsme aktualizaci appky Moje Docházka pro Android, iOS i desktop. V sekci Plán Směn se lépe zobrazují zkratky dlouhých směn a v sekci pro práci s projekty zvládá appka v pohodě i více než 10 000 projektů.10.11.20

Napsali o nás

Na webu SystemOnLine vyšel článek Moderní techologie v docházkových systémech, ve kterém prozrazujeme některé novinky v GIRITONu a také funkce, které do systému brzy přidáme.10.11.20

Píchací hodiny změří tělesnou teplotu

Nově dodáváme k našim píchacím hodinám 7″ a 10″ nástěnný bezkontaktní teploměr, pomocí kterého můžete uživatelům při vstupu automaticky měřit tělesnou teplotu. Píchačky můžete nastavit tak, aby teplotu měřily například jen vybrané skupině zaměstnanců a například pouze jednou denně.01.11.20

Filtrování osob dle probíhající aktivity

V agendě Docházka v režimu Denní přehled přibyla možnost filtrovat zobrazené osoby podle aktuálně probíhající docházkové aktivity. Můžete si tak zobrazit například pouze osoby, které jsou aktuálně na pauze.