Novinky v GIRITONu

BLOG

V GIRITONu neustále pracujeme na zlepšovaní celého systému. Na našom blogu nájdete vždy aktuálny zoznam noviniek a vecí, ktoré sme do systému pridali.
28.05.20

Integrace: Přidejte jiné webové aplikace jako agendu GIRITONu

Mezi existující agendy ve webové aplikaci GIRITON můžete přidat i další agendy, které při otevření zobrazí libovolnou webovou stránku či aplikaci. V GIRITONu tak můžete zobrazit jakoukoli vaši vnitropodnikovou webaplikaci nebo třeba sdílenou Google Tabulku, jakoby to byla součást webové aplikace GIRITON. Více info naleznete v online nápovědě zde.28.05.20

Integrace: Načítejte data z GIRITONu do Google Tabulek

Docházka GIRITON nabízí pro veškerou práci s daty také REST api, které mohou firmy použít pro integraci GIRITONu do dalších vnitropodnikových systémů.

Google Tabulky umí REST api používat a je tak jednoduché napojit data z GIRITONu do vaší Google Tabulky. Můžete tak například při každém otevření Google Tabulky načíst z GIRITONu seznam aktuálně přítomných osob, vypsat je do nějakého listu vaší tabulky a pomocí vlastních excel vzorečků s těmito daty dále pracovat. Více info naleznete v online nápovědě zde.27.05.20

Přehlednější online nápověda

Do jednotlivých agend webové aplikace jsme do pravé horní části přidali tlačítko s ikonkou otazníku “?”, které otevře online nápovědu přímo k dané agendě.

Když například otevřete agendu Personalistika a vpravo nahoře kliknete na otazník, otevře se kapitola online nápovědy popisující přidávání nových uživatelů do Personalistiky. Do nejčtenějších kapitol jsme navíc přidali i videonávody, takže je práce s nápovědou jednodušší.16.05.20

U spárovaných zařízení se ukazuje jejich uživatel

Pokud máte větší množství uživatelů používající appky Moje Docházka, mohlo být někdy komplikovanější vyznat se v agendě Spárovaná zařízení v tom, které zařízení patří kterému uživateli.

Nově přibyl v této agendě ve spodní tabulce sloupec “Poslední přihlášený uživatel”, ve kterém se u zařízení typu Moje Docházka ukazuje, který uživatel je v appce přihlášen.01.05.20

Při importu osob můžete nově párovat osoby dle emailu

Doposud bylo při importu Personalistiky z Excelu nutné párovat osoby dle pole “Číslo osoby”. Pokud byla v Excelu osoba se stejným číslem osoby, které už v Giritonu u někoho existuje, neprovedlo se přidání nové osoby, ale aktualizace existující osoby. Díky tomu můžete provádět opakovaný import a v Giritonu nebudou vznikat duplicity. Důsledkem je ale to, že se nesmí průběžně měnit čísla osob.

V některých případech ale můžete chtít čísla osob změnit, například když chcete “naimportovat k existujícím uživatelům nová čísla osob”. To je nyní nově možné, jelikož importér osob nabízí výběr klíče, který bude pro párování osob použit. Na výběr je Číslo osoby anebo Email.17.04.20

Napsali o nás

Na webu SystemOnLine vyšel článek Jak správně vybrat docházkový systém, ve kterém prozrazujeme některé novinky v GIRITONu a také funkce, které do systému brzy přidáme.09.04.20

Projekty se pohodlněji filtrují dle kategorií

Do webové aplikace jsme do agendy Projekty přidali kromě filtrování dle středisek také filtrování dle kategorií. Projekty tak můžete filtrovat dle kategorií stejně pohodlně, jako na mobilní appce Moje Docházka.01.04.20

Překážky 60% a Překážky 100%

Dostáváme stále více dotazů na nastavení aktivity Překážky 60% nebo Překážky 100%. Stejně jako před pár dny u aktivity Homeoffice, nabízíme rychlou pomoc s nastavením i těchto aktivit.

Pokud chcete do GIRITONu přidat aktivity Překážky 60% nebo Překážky 100%, napište nám na info@giriton.com email s předmětem “Překážky 60%”, “Překážky 100%” nebo obojí, my už vám vše nastavíme a až bude hotovo, potvrdíme emailem.

Aktivity budete moci uživatelům vkládat i hromadně (např. vložit najednou více uživatelům Překážky 60% na poslední 2 týdny března) anebo pomocí duální aktivity (např. dnes vložíte Odchod na Překážky 60% a tato aktivita se bude vkládat dle směn automaticky až dokud si uživatel sám neklikne příchod do práce).

Pro účely Homeofficu a Karantény jsme zřídili speciální stránku nápovědy, kam budeme průběžně přidávat další informace: https://giriton.com/help/cs/dochazka/homeoffice-karantena16.03.20

Homeoffice a Karanténa

Vzhledem k aktuální situaci, kdy spousta zaměstnavatelů zavádí operativně Homeoffice, nabízíme našim klientům rychlou pomoc s nastavením docházky tak, aby Homeoffice podporovala.

Pokud ve vašem účtu ještě nemáte Homeoffice přidaný, stačí nám na email info@giriton.com zaslat heslo “Homeoffice”. Do GIRITONu vám pak obratem přidáme aktivitu Homeoffice, kterou nastavíme tak, aby šla vkládat i z mobilní i z webové aplikace. Společně s vámi pak zkontrolujeme, jestli mají vaši uživatelé loginy a hesla do GIRITONu, popř. vás navedeme na to, jak jim je zašlete.

Napište popř. i heslo “Karanténa”, do GIRITONu vám přidáme novou aktivitu Karanténa, kterou můžeme přednastavit tak, aby se vkládala dané osobě na každý další den do doby, dokud nepřijde zpět do práce.

Pro účely Homeofficu a Karantény jsme zřídili speciální stránku nápovědy, kam budeme průběžně přidávat další informace: https://giriton.com/help/cs/dochazka/homeoffice-karantena18.02.20

Nová plánovaná úloha

Přidali jsme novou, v pořadí už dvacátou osmou plánovanou úlohu, která umožňuje nastavit pravidelné zasílání tiskových sestav na email. Můžete tak nechat třeba zasílat uživatelům emailem jejich vlastní docházku za minulý měsíc, anebo například vedoucím pravidelně zasílat docházku svých podřízených či jen jejich problémové záznamy docházky.08.02.20

Napsali o nás

Na webu StartupJobs o nás vyšel článek, který prozrazuje některé ze zatím nezveřejněných novinek v Docházce GIRITON.16.01.20

REST api pro práci se směnami

Pomocí REST api můžete nově číst i upravovat směny z číselníku směn. Navíc můžete číst i upravovat plány směn a také registraci směn uživatelů. Napojení na další vnitropodnikové systémy je tak mnohem jednodušší. Dokumentaci REST api naleznete zde: https://rest.giriton.com/apidoc/07.01.20

Vylepšení úpravy záznamů

V Personalistice i v Projektech můžete už delší dobu záznamy upravovat i hromadně, a to jednoduše vybráním více záznamů najednou a provedením úprav. Mohlo se ale stát, že uživatel vybral více záznamů najednou a neuvědomil si, že provádí hromadnou úpravu. Přidali jsme tedy indikaci, že se upravuje více záznamů najednou a také rovnou i to, kolik těchto upravovaných záznamů je.

Dále jsme při mazání v Personalistice i v Projektech přidali 10-ti sekundový odpočet, na který je potřeba počkat před provedením nevratné akce Smazat. Nemělo by tak docházet k překliknutí a nevratnému smazání důležitých dat.14.12.19

Lepší přepínání osob v agendě Docházka

Když je při prohlížení docházky více osob v režimu Měsíční přehled nebo Denní přehled vybrána nějaká osoba a přepnete se do režimu Detail osoby, bude zobrazena docházka této vybrané osoby. Přepínání mezi různými režimy pohledu na data je tak nově pohodlnější.09.12.19

Nové exportéry do mzdových systémů

V průběhu poslědních měsíců jsme pracovali na nových exportérech do mzdových systémů. V tuto chvíli tedy můžete z Docházky GIRITON exportovat podklady pro mzdy do následujících systémů. Pokud přímý export do mzdového systému nevyužijete, je vám k dispozici více než 10 různých tiskových sestav a reportů.

Helios Green
Helios Orange
IS Karat
Gordic
KS Program
Kompas
Pamica18.11.19

Pohodlnější práce se středisky

Vylepšili jsme komponentu pro výběr středisek, která nyní umožňuje pohodlnější výběr středisek v případě, kdy se například podstřediska v různých nadstřediscích jmenují stejně. Dále umožňuje vyhledávání mezi středisky, což ocení především firmy s rozsáhlejší organizační strukturou.11.11.19

Novinky v tiskových sestavách

Tiskovou sestavu “Docházka dlouhodobé sumy” můžete nově použít i pro tisk dat za období kratší než jeden měsíc. Firmy, které pracují s týdenní docházkou, tak mohou pomocí této sestavy exportovat i čas po jednotlivých týdnech.

Nová sestava “Docházka dle plánu směn” exportuje docházku, jak by vypadala, kdyby byla vložená perfektně dle plánu směn. Sestava navíc umožňuje upravit různé parametry tisku.28.10.19

Vylepšení v Plánu Směn

V plánu směn máte nově možnost přepnout, jestli chcete ve spodní tabulce sum zobrazovat součet délek směn anebo počet těchto směn. Dále jsme do této tabulky přidali zápatí, ve kterém vidíte součet hodnot z daného sloupce.14.10.19

Napsali o nás

V magazínu IT Systems o nás vyšel článek, ve kterém popisujeme, proč by si měly firmy dát záležet na výběru dobrého docházkového systému a co vše jim může kvalitní implementace přinést.21.09.19

Automatické vkládání přestávek je chytřejší

Plánovaná úloha pro autovkládání přestávek jde nově nastavit tak, aby se chovala jinak ve všední dny a jinak o víkendech popř. svátcích. Tzn. že například ve všední dny může vkládat pauzu po 6-ti odprac hodinách, zatímco o víkendech už po pěti.14.09.19

Upozornění na píchačkách

Na píchačkách lze zobrazit, že docházka dané osoby obsahuje chyby. Uživatelé tak při každém odčipování docházky mohou mít okamžitě přehled o tom, jestli je jejich docházka v pořádku.

Kromě chyb v docházce můžete zapnout třeba i blahopřání k narozeninám, které se uživateli v den jeho narozenin na píchačkách při odpípnutí docházky zobrazí.

Upozornění na píchačkách může váš administrátor docházky zapnout v Menu uživatel - Správa - Upozornění na terminálech, klikem na tlačítko + Přidat.29.08.19

Importy, exporty

Exportní formát “Giriton XML” jsme vylepšili tak, že se v něm nově zahrnují zkratky a kódy jednotlivých docházkových aktivit, což umožní hladší integraci s dalšími systémy. Dále nabízí volbu “Exportovat i prázdné hodnoty”, kterou když vypnete, dojde k zásadnímu zmenšení exportovaného souboru.

Navíc jsme přidali import projektů ze systému Money S4. Používáte-li tento systém, bude pro vás synchronizace projektů s GIRITONem mnohem jednodušší.14.07.19

Vylepšené REST api

Pro ještě hladší napojení na další systémy postupně na vaše přání přidáváme více REST api metod. Nově přibyly metody pro kompletní správu středisek, přeřazování uživatelů mezi středisky, správu směn a plánovačů směn.

Dokumentaci REST api včetně instrukcí pro použití naleznete zde: https://is.giriton.com/apidoc/#/09.07.19

Napsali o nás

V Hospodářských Novinách vyšel článek o moderních docházkových systémech, ve kterém se dočtete o zajímavých novinkách v našem oboru.19.06.19

Novinky v Kalendáři

Mezi zdroji kalendářů přibyl Kalendář narozenin, díky kterému si nyní můžete zobrazovat narozeniny uživatelů, mají-li je v Personalistice vyplněné.

Dále jsme vylepšili chování kalendáře tak, aby se v případě vícedenní dovolené do externích kalendářů (Outlook, Google Kalendář, …) exportovala jedna vícedenní událost a ne několik jednodenních.27.05.19

Tiskové sestavy

Zapracovali jsme na reportu Fond dovolené, ve kterém se nově při tisku zahrnují data začátku a konce prac. poměrů a středisko dané osoby. Report “Docházka sumy přehled” nově nabízí “Vynechat osoby bez dat”, čímž se v tisku vynechají osoby, které v daném období nebyly aktivní. Nakonec se nově v reportech správně zobrazují neobvyklé speciální znaky, které se někdy nezobrazovaly.14.05.19

Vylepšený widget Aktuální docházka

Widget Aktuální docházka nově zobrazí i časy příchodů/odchodů osob, tuto volbu můžete aktivovat v nastavení widgetu.17.04.19

Plán směn lze nově zobrazit i po týdnech

V agendě Plán směn přibyla v roletce pro výběr měsíce možnost zobrazit směny za období: týden, den anebo vlastní období. Navíc po kliku na ozubené kolečko přibyla možnost v sumách zobrazit počty plánovaných směn místo součtu jejich hodin.08.04.19

Duální aktivity mohou mít vlastní barvu

Do současné doby měla tlačítka “Odchod k lékaři” vždy stejnou barvu, jakou měla vkládaná aktivita, v tomto případě Lékař. Nově lze barvu i ikonku takovýchto tlačítek upravit na kteroukoli jinou, která se vám hodí.19.03.19

Podávání žádostí z appky Moje Docházka je mnohem jednodušší

Zjednodušili jsme podávání žádostí z mobilní appky Moje Docházka. Pokud např. podáváte žádost o paragraf na celý den, nemusíte se obtěžovat s vkládáním času od - do, stačí nechat zatrženo “na celý den”.
Navíc jsme přidali možnost podané (a zatím neschválené) žádosti z appky mazat. Takže když se při podání žádosti ukliknete, můžete ji smazat a podat znova.09.03.19

Přidali jsme emailovou notifikaci o změně směny

Nově můžete z Menu uživatel - Správa - Plánované úlohy, přidat také úlohu “Informuj o změně v docházce”. Tu lze nastavit tak, aby vybraným uživatelům zasílala emailovou notifikaci v případě, že dojde ke změně jejich směny anebo vybrané docházkové aktivity (například prémie).24.02.19

Aktualizace Píchaček a Mojí Docházky

Nová verze appky Píchací Hodiny (pro naše Nástěnné píchačky, Android, iOS, EET, PC a web) dostaly kromě jiných oprav a vylepšení novinku - pokud si někdo na píchačkách zobrazoval svou docházku anebo třeba vkládal žádost o dovču, ale nevrátil se na úvodní obrazovku pro vkládání docházky, píchačky to nově po krátké době neaktivity udělají za něj.

Appka Moje Docházka se také dočkala vylepšení. Nově lze při prohlížení docházky (své nebo ostatních, to závisí na oprávnění) zobrazit i jednotlivé průchody konkrétního dne. Máte-li oprávnění, můžete zde jednotlivé průchody i zpětně/dopředně upravovat.03.02.19

V agendách lze nově před jménem osoby zobrazit i její číslo, typ PP nebo pozici

a usnadnit tak řazení a filtrování uživatelů, pokud si třeba v Plánu směn přejete vidět osoby seřazené ne podle jména, ale např. podle PP (tedy stážisty zvlášť, HPP zvlášť) anebo podle pozice (tedy skladníky pohromadě, frontoffice pohromadě atp).

Nastavení je přístupné v Menu uživatel - Nastavení - Nastavení docházkových agend, v tabulce “Popis osob v docházkových agendách”12.01.19

Nové importy pro Plánovače směn a Registrace směn

Plánovače směn určují, kdo má který den v týdnu kterou směnu. Plánovače podporují různé směnné režimy, sudý/lichý týden, různě dlouhé směny atd. Pro firmy s větším množsvím variant směnných režimů, které se navíc často mění, jsme přidali možnost importu Plánovačů směn z Excelu, o kterém najdete více informací v online nápovědě zde.

Registrace směn je agenda, ve které na zítřek vypíšete směnu s kapacitou 10 osob, rozešlete pozvánky a necháte uživatele, aby se vám na směnu hlásili třeba z mobilní appky. Také Registraci směn lze nyní importovat z Excelu, což uvítají firmy s větším množstvím různých směn vypisovaných na nepravidelné termíny. Více informací naleznete v online nápovědě zde.16.12.18

Nová plánovaná úloha "Informuj uživatele o chybě v jejich docházce"

Další z mnoha úloh, kterými vám GIRITON ulehčuje správu docházky, umí uživatelům posílat jednou denně/týdně notifikace o tom, že mají ve své docházce chyby. Mohou je tak proaktivně opravit a nemusí se čekat na konec měsíce, až chyby objeví vedoucí nebo mzdový účetní.02.12.18

Widget "Problémové záznamy docházky" umí tisknout

Do widgetu “Problémové záznamy docházky” jsme přidali tlačítko Tisk. Můžete tak rychle vytvořit tiskovou sestavu se jmény osob, jejichž docházka obsahuje chyby. Tento widget umožňuje třeba filtrovat osoby dle středisek, anebo dle typu chyby v docházce, což vedoucím ulehčí práci s opravou chybné docházky.19.11.18

Vylepšení Plánu směn

V appce Moje Docházka nově v sekci Plán Směn vidíte obsazenost jednotlivých směn a směny, které jsou obsazené, jsou zobrazeny šedě. Je tak na první pohled jasné, na které směně je ještě volno a na které už je plno.

Navíc se v hlavní webové aplikaci v agendě Plán Směn zobrazují ikonky indikující ruční úpravu plánu směn oproti tomu, jak byl plán vytvořen plánovači. Má-li tedy někdo například plán směn typu sudý-lichý týden a operativně mu vyměníte směnu, bude tento den označen ikonkou indikující úpravu.09.11.18

Videomanuály

Postupně rozšiřujeme galerii našich videomanuálů, ve kterých vám představujeme jak jednotlivé agendy webové aplikace, tak i mobilní appku i nástěnné píchačky. Playlist s prozatím osmi videomanuály naleznete zde:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSNXFpzX7LeZ4MSM8OvAlG895__tGk7YO09.11.18

Na appce Moje Docházka přibyl filtr projektů

V appce Moje Docházka můžete nově filtrovat projekty dle kategorií a dle středisek. Máte-li více projektů, hledání v nich teď bude mnohem pohodlnější.07.11.18

Widget na domovské obrazovce může zobrazovat i chyby/upozornění dalších typů

Panel “Problémové záznamy docházky”, který si mohou na domovskou obrazovku přidat uživatelé s oprávněním prohlížet docházku ostatních, nově nabízí výběr chyb, kteér má zobrazovat. Můžete tak mít na domovské obrazovce jeden panel, který ukazuje neplánované nepřítomnosti, druhý co zobrazí chyby v docházce (byl vložen příchod, ale chyběl odchod) a třetí co zobrazí jen lidi a dny, ve kterých byla provedena ruční úprava docházky.31.10.18

Informuj uživatele o chybě v jeho docházce

22. plánovaná úloha, kterou jsme pro vás do GIRITONu přidali, má název “Informuj uživatele o chybách v jeho docházce” a umí uživatele upozornit emailem o tom, že ve včerejší docházce resp. v docházce tohoto týdne má chyby. Vedoucím tak ubyde práce s opravami chyb uživatelů, kteří si jich ani nebyli vědomi.28.10.18

V agendě Docházka lze filtrovat dle času příchodu

Do agendy Docházka jsme v režimu “Denní přehled” přidali možnost filtrovat zobrazené osoby dle času příchodu. Pohodlně si tak vyfiltrujete třeba uživatele, kteří přišli mezi 7:00 a 8:00.15.10.18

V Personalistice můžeme multieditovat i značky

V agendě Personalistika můžete vybrat více osob najednou a změnit jim všem například Středisko nebo počat dnů dovolené. Nově nyní takto můžete hromadně upravovat i značky/tagy jednotlivých uživatelů. To ulehčí práci ve firmách, kde je podle značek/tagů nastaveno oprávnění (např. “nepočítej přesčasy u osob se značkou DPP”).07.10.18

Nově podporujeme import plánovačů směn

Máte-li větší množství různých směnných rozvrhů (různé varianty Sudý/Lichý, Dlouhý/Krátký, operativní směny), můžete nově tento rozvrh směn jednotlivým uživatelům do GIRITONu přímo namportovat. Import je podporovaný z formátů Excel a CSV a ocení jej především společnosti s větším počtem uživatelů, u kterých se plány směn jednotlivých osob vždy po několika měsících změní.30.09.18

Uzamykat a odemykat docházku můžete i za více měsíců najednou

Při uzamykání a odemykání docházky jde vybrat období delší než 1 měsíc. Můžete tak pohodlně například odemknout docházku a nechat přepočítat přesčasy od ledna až do konce roku.19.09.18

Do Kalendáře jsme přidali detailnější filtr zobrazených osob

V agendě Kalendář jste si mohli filtrovat, ze kterého střediska si přejete zobrazit osoby. Daly se tak zobrazit např. Dovolené pouze osob ze střediska Sklad 1. Nově jsme do roletky filtru přidali možnost “(konkrétní osoby)”, díky které si můžete vyfiltrovat např. jen osoby se značkou “Manažer”, pouze osoby s vybraným prac. poměrem anebo třeba jednotlivé konkrétní uživatele, jejichž docházka se v kalendáři posléze zobrazí.14.09.18

Prázdný den označ jako chybu

Přidali jsme funkci, která vám u dané osoby zcela prázdný den, tedy bez docházky, služebky, lékaře nebo bez čerpaného náhr. volna atp. označí jako závažnou chybu, která vám nedovolí uzamknout docházku. Stačí tak hromadně uzamknout docházku všech lidí. Ti, kteří mají prázdný den, se automaticky přeskočí a na konci uzamykání se zobrazí jejich seznam včetně dne, ve kterém je problém. To vám zjednoduší práci při kontrole docházky před uzavíráním.
Navíc se vám takovéto osoby mohou zobrazovat ve widgetu/panelu na domovské obrazovce a uvidíte je tak i v průběhu měsíce a ne až na konci při uzavření.
Funkci můžete aktivovat v Menu uživatel - Docházka - Docházkové aktivity přidáním aktivity “Upozornění na absenci”.10.09.18

Přidali jsme REST api metodu pro stažení kompletní docházky

Mezi REST api metody, kterými lze s GIRITONem komunikovat, přibyla nová metoda /attendance/data, která vám v závislosti na zvolených parametrech vrací data o jednotlivých příchodech a odchodech, denní i měsíční sumy a to jak docházky, tak i práce na projektech. Je to tedy ideální varianta napojení GIRITONu na další systémy pro zpracování dat docházky.28.08.18

Vylepšili jsme Geofencing na appce Moje Docházka

Vydali jsme aktualizaci appky Moje Docházka pro iOS i Android, která ještě zlepšuje geofencing docházku. Navíc vás nyní aplikace upozorní, pokud vám v telefonu Android chybí nějaký ze senzorů potřebný pro hladkou funkci geofencingu.