Zpět na výpis článků

Znáte tajemství úspěšných organizací? Seznamte se s důležitostí firemní kultury

9.10.23

Málokdo chce dnes pracovat pro firmu, která zastává odlišné hodnoty, neváží si ho a vytváří nepříjemné, či dokonce nebezpečné pracovní podmínky. A to i v případě, že nabízí vysoký plat. Firemní kultura se stala klíčovým aspektem všech úspěšných organizací. Co ale znamená tento často skloňovaný termín? Proč by vás měl zajímat a jak ověříte, zda jste na správné cestě? Přečtěte si, co do firemní kultury všechno spadá a jaké faktory tvoří zdravé pracovní prostředí.

Jak ve své knize Organizační kultura (2004) upozorňují Lukášová a Nový, firemní kultura je velmi složitý a jen obtížně definovatelný jev. Ačkoliv není snadné vyjádřit ho slovy, významným způsobem ovlivňuje úspěšnost firem. Podle výzkumů se funkční firemní kultura totiž rovná vyšší produktivitě, většímu zapojení zaměstnanců i konkurenční výhodě. Co to tedy je?

Většina definic popisuje firemní kulturu jako soubor hodnot, sdílených postojů, norem i vzorců chování, které sdílí zaměstnanci, a vytváří tak určité pracovní prostředí. Je to to, co je pro danou organizaci typické. Veškerá psaná i nepsaná pravidla. Do kategorie materiálních artefaktů firemní kultury patří takové věci jako budovy organizace, vzhled a vybavení pracovních prostor, produkty i propagační materiály. Mezi nemateriální kulturní artefakty pak patří jazyk, rituály, zvyky, historky, mýty i firemní hrdinové.

Půl století firemní kultury

Už v sedmdesátých letech 20. století si začali manažeři a odborníci všímat, že úspěšné firmy vykazují určité shodné chování. Že mají zavedené jisté rituály a způsoby fungování, které vedou k větší produktivitě a dlouhodobé úspěšnosti. Řada autorů proto v 80. letech začala tyto shodné rysy studovat a publikovat knihy o tom, jak budovat pracovní prostředí vedoucí k excelentním výsledkům. Padesát let výzkumu pak dává těmto odborníkům za pravdu, protože ukazuje, že silná firemní kultura je základem každého úspěšného byznysu.

Když se hodnoty a cíle organizace protnou s cíli a hodnotami zaměstnanců, lidé dělají svou práci rádi. Jsou ochotni dělat „něco navíc”, což se obvykle odráží například na větší spokojenosti zákazníků. Jsou více zapojení do celkového dění v organizaci a zůstávají déle. Podle výzkumu Gallupu je pro neuvěřitelných 95 % zaměstnanců firemní kultura důležitější než výše výplaty.

Docházka GIRITON vám pomůže nejen evidovat příchody, pauzy a odchody. Využít můžete také plán směn, žádosti včetně nofitikací, exporty do mzdových a dalších podnikových systémů a mnoho jiných funkcí.

Ukazuje to na skutečnost, že pro lidi je stále důležitější trávit čas v příjemném prostředí, dělat práci, která jim dává smysl, a pracovat pro firmu, která s nimi sdílí hodnoty. Ostatně proto také stále více firem jako součást náborových kampaní prezentuje svůj „culture book”, tedy tištěnou brožuru či online prezentaci představující hlavní rysy dané firemní kultury. U nás i ve světě vznikají pracovní portály, na kterých firmy více než konkrétní pozice prezentují, co je pro ně důležité a typické a kdo by k nim do týmu dobře zapadl.

Kritéria zdravé firemní kultury

Ačkoliv neexistuje jedna správná firemní kultura každé organizaci bude vyhovovat něco trošku jiného, mezi základní znaky zdravé kultury patří například:

  • prostředí, ve kterém se lidé cítí bezpečně a respektováni
  • shoda mezi tím, co firma říká a dělá; firma žije v souladu se svými hodnotami
  • důvěra mezi lidmi, transparentnost i ochota převzít zodpovědnost
  • spolupráce jako běžná součást práce
  • férové ohodnocení a ocenění úsilí a přínosu zaměstnanců
  • prostor pro růst a rozvoj
Jak na firemní kulturu?

Pokud cítíte, že by vaše firemní kultura potřebovala trochu víc pozornosti a péče, výše zmíněné oblasti jsou i místo, kde se změnami začít. Zaměřte se na rozvoj důvěry. Jak důvěry zaměstnanců k firmě, tak lidí mezi sebou. Důležité je také otevřeně a pravidelně mluvit o misi, cílech a plánech. Aby lidé věděli, kam organizace směřuje a proč. Zaveďte společné aktivity. Dodržujte rutiny a rituály. Zaměřte se na to, jak jsou lidé hodnoceni, jakým způsobem dostávají ke své práci a chování zpětnou vazbu. Určitě neuškodí ani to podívat se kritickým okem na pracovní prostory a případně přeorganizovat a vyzdobit pracoviště tak, aby bylo funkční a podporovalo kýženou atmosféru.

Pro podporu důvěry můžete využít i různé nástroje. Od léta 2023 je pro některé firmy povinné zavést Whistleblowingový kanál. Tedy kanál, přes který budou moci zaměstnanci firmy informovat o nevhodném nebo podezřelém chování. Může se jednat o odhalování korupce, porušování zákonů, podvodů, úplatkářství nebo jiné nezákonné či neetické chování. Kromě toho může firma tento nástroj používat i pro sběr zpětné vazby nebo podnětů na zlepšení, což může opět podpořit i celkovou firemní kulturu.

A pokud chcete nebo naopak kvůli vládním nařízením musíte zavést Whistleblowingový nástroj, rádi vám představíme právě ten náš od Giritonu. Více o whisleblowing modulu se dozvíte na našem webu nebo vám ho rádi představíme na schůzce. Domluvte si ji s námi buď na telefonním čísle +420 728 543 275 nebo na e-mailové adrese info@giriton.com. Budeme se na vás těšit.

Ukážeme vám GIRITON v akci

Máte zájem o více informací o Giritonu?

Nechte nám na sebe kontakt a naši kolegové vám rádi zodpoví všechny otázky, anebo vám rovnou předvedou Giriton v akci.
Děkujeme za váš zájem, brzy se vám ozveme.
Něco se pokazilo, zkuste prosím odeslat e-mail znovu.

Novinky v Giritonu

V GIRITONu neustále pracujeme na zlepšování celého systému. Na našem blogu najdete vždy aktuální seznam novinek a věcí, které jsme do systému přidali.