Novinky v GIRITONu

BLOG

V GIRITONu neustále pracujeme na zlepšování celého systému. Na našem blogu najdete vždy aktuální seznam novinek a věcí, které jsme do systému přidali.
19.05.21

Novinky v Docházce GIRITON

V dialogu pro Podání žádosti a pro Hromadné vkládání docházky jsme k současným volbám “čas zvolit ručně” a “čas dle směny” přidali i možnost “čas dle směny včetně přestávek”. To ulehčí hromadné vkládání fiktivních příchodů a odchodů, do kterých chcete v zápětí vložit také fiktivní pauzy.

V agendě Plán Směn si můžete nově měnit šířku sloupců horní tabulky. To se hodí zejména společnostem používajícím místo zkratek směn, např. “R” nebo “O”, raději přímo časy směn, tedy třeba “08:00-16:30”, ty se totiž do současných sloupců často nevešly.

Píchací hodiny pro iOS nově podporují funkci “Při odčipování pořídit fotografii”, která byla doposud dostupná pouze pro Android.

Přidali jsme podporu pro Jordánské a Etiopské svátky, a také pro země, které které mají víkendy v jiné dny než v sobotu a neděli.

Na REST Api jsme přidali novou metodu POST /attendance/attendanceMonthlyResult pro vkládání měsíčních výsledků docházky, do metody POST ​/hr​/usersEmployedOn jsme přidali i pole pro nastavení týdenního úvazku.15.05.21

Plán směn nabízí další filtr

Do Plánu Směn jsme přidali možnost filtrovat zobrazené lidi dle zapsaných směn. Můžete si tedy např. zobrazit pouze osoby, které mají plánovanou směnu “Noční”. Stejným způsobem jsme upravili i tiskovou sestavu “Kalendář směn”.04.05.21

Novinky v Docházce GIRITON

Píchací hodiny v sekci “Více čteček a odemykání dveří” zobrazují lépe názvy jednotlivých čteček. Je tak snazší se zorientovat, která čtečka je primární a která sekundární.

Tiskovou sestavu “Bloky Docházky” jsme revidovali, upravili její formátování a přidali možnost zvolit si jednotlivé zobrazené aktivity.

Funkce “Zaslat login emailem” nově podrobně zobrazuje, co bude provedeno. Lépe tak například zjistíte, že se snažíte poslat login emailem osobě, která už má login vytvořen, popřípadě že daný login už je obsazen.

Optimalizovali jsme agendy “Výkaz projektu” a “Výkaz osoby”, které nově fungují rychleji u firem s více než cca 100 projekty.14.04.21

Novinky okolo Registrace Směn

Při hromadném vkládání nových Registrací Směn lze nově termíny pro přihlašování a odhlašování nastavit i relativně k “času začátku dané směny” nebo ke “dni s danou směnou”.

Dále jsme přidali novou plánovanou úlohu “Přihlaš žádající osobu na Registraci směn, pokud se uvolní místo”. Ta funguje tak, že máte-li na nějakou Registraci směn čekající žadatele a uvolní-li se na této Registraci místo (někdo se např. odhlásil), schválí se automaticky první z žadatelů a není potřeba to dělat ručně.05.04.21

Úpravy okolo svátků

V agendě Kalendář můžete nově zobrazit svátky. Nový kalendář svátků se přidává přes Menu uživatel - Docházka - Zdroje kalendářů.
Navíc zobrazujeme svátky také v okně pro podávání žádostí nebo pro hromadné vkládání docházky, takže práce se systémem je zase o něco pohodlnější.24.03.21

Novinky v GIRITONu

Při exportu do Excelu jsou nově záznamy typu “trvání” (tedy např. Práce Celkem 168:00) exportovány tak, že s nimi lze ve vyexportovaném souboru počítat pomocí rovnic.

Ve webové aplikaci jde v agendě Docházka nastavit sloupec “Projekt” nově tak, že je buď needitovatlený a zobrazuje plánovaný projekt popř. projekt co se objevil v docházce (dosavadní chování), anebo tak, že je editovatelný a zobrazuje/upravuje Plán Projektů - tedy funguje podobně jako sloupec Směna.11.03.21

Evidence covid testů v Docházce GIRITON

Zaměstnavatelé v České Republice mohou (dle Mimořádného opatření) na pracoviště vpustit pouze ty zaměstnance, kteří mají nejvíce 7 dnů starý negaitvní test na Covid-19.

Do Docházky GIRITON jsme proto přidali možnost evidovat provedené negativní testy jednotlivých osob. Přibyla také možnost notifikovat, pokud si osoba která nemá max 7 dnů starý negativní test, vložila nějakou z vybraných docházkových aktivit, třeba “Příchod”. Notifikace se tedy nespustí, pokud si osoba vložila třeba aktivitu “Homeoffice”. Notifikace se zobrazují v grafice docházky dané osoby, ve widgetu “Problémové záznamy docházky” na domovské obrazovce anebo je lze nechat zasílat třeba vedoucímu na email/slack.

Více o tom, jaké funkce pro vás doplňujeme v souvislosti s Covid-19, anebo co dělat pro aktivaci upozornění na starý Covid test, naleznete zde.04.03.21

Funkce "Výchozí projekt" pro danou osobu

Pomocí kombinace agendy Plán projektů a nové plánované úlohy “Doplň chybějící projekt k záznamům docházky” lze jednotlivým osobám přednastavit jejich “Výchozí projekt”.
Pokud si daná osoba vloží příchod, ve kterém vybrala nějaký projekt, zůstane vše jako doposud. Pokud si ale vloží příchod u kterého projekt nevybere, doplní se její “Výchozí projekt”, resp. projekt, který má na daný den plánován v Plánu Projektů. Více o projektech najdete v online nápovědě zde.21.02.21

Nové exportéry do mzdových systémů

V průběhu posledních měsíců jsme pracovali na nových exportérech do mzdových systémů. V tuto chvíli tedy můžete z Docházky GIRITON exportovat podklady pro mzdy do následujících systémů. Pokud přímý export do mzdového systému nevyužijete, je vám k dispozici více než 10 různých tiskových sestav a reportů.

Helios Green
Helios Orange
Helios iNUVIO
KS Program
IS Karat
Gordic Express
Gordic Standard
Kompas
Pamica
PERM 3
Datacentrum 2
Money S3
Byznys
MRP
MARS
Target 2100
Vema05.02.21

Dovolená 2021 podruhé

V systému jsme provedli několik vylepšení ohledně nového výpočtu dovolených, které by vám měly ulehčit práci.

Kalkulačka pro výpočet dovolené: přidali jsme jednoduchou kalkulačku pro výpočet nároku na dovolenou pro různé délky úvazků, různé výměry a různá data nástupu a konce prac. poměru. Kalkulačka je dostupná jednak v agendě Personalistika pod tlačítkem “Kalkulačka” a také na našem webu https://giriton.com/cs/kalkulacka-dovolene-2021

V agendě Plánovače směn se u každého Plánovače směn nově zobrazuje, kolik průměrně hodin plánuje na týden. Snadno tak najdete problémy, kdy osobě s 40-hod fondem plánujete 41 hod směn na týden atp. Navíc se počet plánovaných hodin zobrazuje i v Personalistice v kartě 5 Docházka po kliku na otazníček v poli “Plánovač směn”.

Do agendy Docházka jsme přidali tiskovou sestavu “Detaily výpočtu dovolené”, která pro vybrané osoby zobrazí informace relevantní pro výpočty dovolené. Do sestavy budeme postupně doplňovat další data užitečná při řešení nesedících dovolených.11.01.21

Dovolená 2021

Od 1.1.2021 se v Česku mění výpočet nároku na dovolenou. Docházka GIRITON je na tuto změnu připravena a ve většině případů nebude z vaší strany nutno nic provádět, přesto doporučujeme alespoň pročíst naši online nápovědu k Dovolené 2021.10.01.21

Vylepšení Píchacích Hodin

Naše nástěnné píchací hodiny s dotykovým displejem dostaly aktualizaci, díky které lze nově vybírat projekty pomocí čtečky čárových kódů. Obzvláště pro firmy s vyšším počtem aktivních projektů tak může být vkládání docházky se zvoleným projektem mnohem rychlejší a hlavně méně náchylné na chyby.06.01.21

Nové exportéry do mzdových systémů

V průběhu posledních měsíců jsme pracovali na nových exportérech do mzdových systémů. V tuto chvíli tedy můžete z Docházky GIRITON exportovat podklady pro mzdy do následujících systémů. Pokud přímý export do mzdového systému nevyužijete, je vám k dispozici více než 10 různých tiskových sestav a reportů.

Helios Green
Helios Orange
Helios iNUVIO
KS Program
IS Karat
Gordic Express
Gordic Standard
Kompas
Pamica
Datacentrum 2
Money S3
Byznys
MRP
MARS
Vema19.12.20

Napsali o nás

Na webu Hospodářských Novin vyšel článek Na home office píchačky nestačí, ve kterém spolu s dalšími dodavateli docházkových systémů odpovídáme na dotazy ohledně toho, jak se v poslední době mění požadavky klientů na zavedení docházkových systémů.14.12.20

Vylepšený importér digitálního tachografu

Importér souborů Digitálního Tachografu nově nabízí možnost, aby k importované docházce vložil i Projekt dle SPZky vozidla. Takže kromě přesných časů začátků a konců služebek a povinných přestávek můžete vykazovat i kolik člověkohodin se strávilo ve kterém vozidle/projektu.28.11.20

Napsali o nás

Na webu SystemOnLine vyšel článek Jak na firemní docházku v době koronaviru, ve kterém ukazujeme, jak se mění trend vykazování práce v době covidové a jaké novinky postupně do Giritonu přidáváme.19.11.20

Vylepšení appky Moje Docházka

Vydali jsme aktualizaci appky Moje Docházka pro Android, iOS i desktop. V sekci Plán Směn se lépe zobrazují zkratky dlouhých směn a v sekci pro práci s projekty zvládá appka v pohodě i více než 10 000 projektů.10.11.20

Napsali o nás

Na webu SystemOnLine vyšel článek Moderní techologie v docházkových systémech, ve kterém prozrazujeme některé novinky v GIRITONu a také funkce, které do systému brzy přidáme.10.11.20

Píchací hodiny změří tělesnou teplotu

Nově dodáváme k našim píchacím hodinám 7″ a 10″ nástěnný bezkontaktní teploměr, pomocí kterého můžete uživatelům při vstupu automaticky měřit tělesnou teplotu. Píchačky můžete nastavit tak, aby teplotu měřily například jen vybrané skupině zaměstnanců a například pouze jednou denně.01.11.20

Filtrování osob dle probíhající aktivity

V agendě Docházka v režimu Denní přehled přibyla možnost filtrovat zobrazené osoby podle aktuálně probíhající docházkové aktivity. Můžete si tak zobrazit například pouze osoby, které jsou aktuálně na pauze.15.10.20

Nové exporty do mzdových systémů

V průběhu posledních měsíců jsme pracovali na nových exportérech do mzdových systémů. V tuto chvíli tedy můžete z Docházky GIRITON exportovat podklady pro mzdy do následujících systémů. Pokud přímý export do mzdového systému nevyužijete, je vám k dispozici více než 10 různých tiskových sestav a reportů.

Helios Green
Helios Orange
Helios iNUVIO
KS Program
IS Karat
Gordic Express
Gordic Standard
Kompas
Pamica
Datacentrum 2
Money S3
Byznys
Vema01.10.20

Vylepšení limitů směn

U limitů na směny typu “Max 80 hod směn měsíčně” jde nově nastavit, aby šly podávat žádosti které limit překročí, nicméně schvalovat půjdou žádosti pouze do vyčerpání limitu. To významně ulehčí plánování směn ve firmách, kdy se na směny hlásí sami uživatelé, například z mobilního telefonu.

Dále jsme přidali nový typ limitu na směny, který nedovolí uživateli přihlásit se na dvě směny, které se navzájem překrývají.11.09.20

Vylepšení nastavení Píchacích hodin IoT a Bezkontaktních biometrik

Píchací hodiny IoT i Bezkontaktní biometriky nově umožňují nastavit, aby se docházka vkládaná z daného zařízení ukládala k vybranému projektu. Takže například píchací hodiny IoT umístěné na Stavbě A budou veškeré vložené docházce nastavovat projekt Stavba A a vy tak můžete sledovat člověkohodiny strávené na daném projektu.18.08.20

Optimalizovali jsme agendu Personalistika

Personalistika mohla fungovat pomaleji ve firmách s více než 3000 uživateli, kteří jsou rozděleni do stovek skupin oprávnění. Nyní je práce v Personalistice v takto velkých firmách stejně rychlá jako u malých firem.08.08.20

Vylepšení plánovaných úloh

Plánovaná úloha “Ukonči prac. poměr neaktivním uživatelům” zobrazuje nově navíc číslo i středisko uživatele. Při ručním spuštění tak můžete pohodlně proskenovat jen vybrané středisko a nemusíte se obávat, že ukončíte prac poměr neaktivním osobám v jiných střediscích.

Přidali jsme novou plánovanou úlohu “Informuj o změnách v žádostech”, která odesílá email například o tom, že k žádosti (o docházku, o směnu, …) byl přidán komentář.20.07.20

Další novinky na REST api

Přidali jsme REST api pro přidávání a mazání služebních cest a dovolených. Používáte-li pro vkládání služebek nebo dovolených nějaký jiný interní systém, můžete nově služebky i dovolené do Giritonu synchroznizovat přes REST api.

Dále jsme přidali REST api pro Registrace směn, pomocí kterého můžete upravovat třeba kapacity (maximální počty uživatelů, kteří se mohou zapsat) u jednotlivých vypsaných směn. Můžete samozřejmě nové registrace vypisovat anebo mazat.

Nakonec jsme upravili REST api pro přidávání uživatelů tak, že uživatel přidaný přes REST api bude automaticky zařazen do těch skupin oprávněí, které jsou označeny jako “Výchozí pro nové uživatele”.09.07.20

Vylepšení REST api

Na různých REST api metodách pro stahování dat přibyla možnost filtrovat uživatele dle střediska, značek, anebo předat konkrétní ID uživatelů. Můžete tak přes REST api například stáhnout aktuální aktivitu uživatelů pouze ze střediska Sklad 1 anebo pouze se značkou “řidič” a nemusíte tak přenášet data všech uživatelů. To ocení zejména firmy s více než tisíci uživateli, ve kterých volání některých REST api metod mohlo zabrat více času.15.06.20

Další vylepšení

V agendě Registrace směn se nově zobrazuje počet náhradníků na každé vypsané směně.

Při odemykání docházky se automaticky před-vybere ta osoba, na kterou právě v agendě Docházka koukáte.

Ve widgetu “Vlastní docházka” přibyla v nastavení možnost “Umožnit modifikace plánu směn”. Když ji zapnete, můžete v závislosti na vašem oprávnění přímo z widgetu upravovat váš dnešní plán směn, status dostupnosti popřípadě poznámku k plánu směn.28.05.20

Integrace: Přidejte jiné webové aplikace jako agendu GIRITONu

Mezi existující agendy ve webové aplikaci GIRITON můžete přidat i další agendy, které při otevření zobrazí libovolnou webovou stránku či aplikaci. V GIRITONu tak můžete zobrazit jakoukoli vaši vnitropodnikovou webaplikaci nebo třeba sdílenou Google Tabulku, jakoby to byla součást webové aplikace GIRITON. Více info naleznete v online nápovědě zde.28.05.20

Integrace: Načítejte data z GIRITONu do Google Tabulek

Docházka GIRITON nabízí pro veškerou práci s daty také REST api, které mohou firmy použít pro integraci GIRITONu do dalších vnitropodnikových systémů.

Google Tabulky umí REST api používat a je tak jednoduché napojit data z GIRITONu do vaší Google Tabulky. Můžete tak například při každém otevření Google Tabulky načíst z GIRITONu seznam aktuálně přítomných osob, vypsat je do nějakého listu vaší tabulky a pomocí vlastních excel vzorečků s těmito daty dále pracovat. Více info naleznete v online nápovědě zde.27.05.20

Přehlednější online nápověda

Do jednotlivých agend webové aplikace jsme do pravé horní části přidali tlačítko s ikonkou otazníku “?”, které otevře online nápovědu přímo k dané agendě.

Když například otevřete agendu Personalistika a vpravo nahoře kliknete na otazník, otevře se kapitola online nápovědy popisující přidávání nových uživatelů do Personalistiky. Do nejčtenějších kapitol jsme navíc přidali i videonávody, takže je práce s nápovědou jednodušší.16.05.20

U spárovaných zařízení se ukazuje jejich uživatel

Pokud máte větší množství uživatelů používající appky Moje Docházka, mohlo být někdy komplikovanější vyznat se v agendě Spárovaná zařízení v tom, které zařízení patří kterému uživateli.

Nově přibyl v této agendě ve spodní tabulce sloupec “Poslední přihlášený uživatel”, ve kterém se u zařízení typu Moje Docházka ukazuje, který uživatel je v appce přihlášen.01.05.20

Při importu osob můžete nově párovat osoby dle emailu

Doposud bylo při importu Personalistiky z Excelu nutné párovat osoby dle pole “Číslo osoby”. Pokud byla v Excelu osoba se stejným číslem osoby, které už v Giritonu u někoho existuje, neprovedlo se přidání nové osoby, ale aktualizace existující osoby. Díky tomu můžete provádět opakovaný import a v Giritonu nebudou vznikat duplicity. Důsledkem je ale to, že se nesmí průběžně měnit čísla osob.

V některých případech ale můžete chtít čísla osob změnit, například když chcete “naimportovat k existujícím uživatelům nová čísla osob”. To je nyní nově možné, jelikož importér osob nabízí výběr klíče, který bude pro párování osob použit. Na výběr je Číslo osoby anebo Email.17.04.20

Napsali o nás

Na webu SystemOnLine vyšel článek Jak správně vybrat docházkový systém, ve kterém prozrazujeme některé novinky v GIRITONu a také funkce, které do systému brzy přidáme.09.04.20

Projekty se pohodlněji filtrují dle kategorií

Do webové aplikace jsme do agendy Projekty přidali kromě filtrování dle středisek také filtrování dle kategorií. Projekty tak můžete filtrovat dle kategorií stejně pohodlně, jako na mobilní appce Moje Docházka.01.04.20

Překážky 60% a Překážky 100%

Dostáváme stále více dotazů na nastavení aktivity Překážky 60% nebo Překážky 100%. Stejně jako před pár dny u aktivity Homeoffice, nabízíme rychlou pomoc s nastavením i těchto aktivit.

Pokud chcete do GIRITONu přidat aktivity Překážky 60% nebo Překážky 100%, napište nám na info@giriton.com email s předmětem “Překážky 60%”, “Překážky 100%” nebo obojí, my už vám vše nastavíme a až bude hotovo, potvrdíme emailem.

Aktivity budete moci uživatelům vkládat i hromadně (např. vložit najednou více uživatelům Překážky 60% na poslední 2 týdny března) anebo pomocí duální aktivity (např. dnes vložíte Odchod na Překážky 60% a tato aktivita se bude vkládat dle směn automaticky až dokud si uživatel sám neklikne příchod do práce).

Pro účely Homeofficu a Karantény jsme zřídili speciální stránku nápovědy, kam budeme průběžně přidávat další informace: https://giriton.com/help/cs/dochazka/homeoffice-karantena16.03.20

Homeoffice a Karanténa

Vzhledem k aktuální situaci, kdy spousta zaměstnavatelů zavádí operativně Homeoffice, nabízíme našim klientům rychlou pomoc s nastavením docházky tak, aby Homeoffice podporovala.

Pokud ve vašem účtu ještě nemáte Homeoffice přidaný, stačí nám na email info@giriton.com zaslat heslo “Homeoffice”. Do GIRITONu vám pak obratem přidáme aktivitu Homeoffice, kterou nastavíme tak, aby šla vkládat i z mobilní i z webové aplikace. Společně s vámi pak zkontrolujeme, jestli mají vaši uživatelé loginy a hesla do GIRITONu, popř. vás navedeme na to, jak jim je zašlete.

Napište popř. i heslo “Karanténa”, do GIRITONu vám přidáme novou aktivitu Karanténa, kterou můžeme přednastavit tak, aby se vkládala dané osobě na každý další den do doby, dokud nepřijde zpět do práce.

Pro účely Homeofficu a Karantény jsme zřídili speciální stránku nápovědy, kam budeme průběžně přidávat další informace: https://giriton.com/help/cs/dochazka/homeoffice-karantena18.02.20

Nová plánovaná úloha

Přidali jsme novou, v pořadí už dvacátou osmou plánovanou úlohu, která umožňuje nastavit pravidelné zasílání tiskových sestav na email. Můžete tak nechat třeba zasílat uživatelům emailem jejich vlastní docházku za minulý měsíc, anebo například vedoucím pravidelně zasílat docházku svých podřízených či jen jejich problémové záznamy docházky.08.02.20

Napsali o nás

Na webu StartupJobs o nás vyšel článek, který prozrazuje některé ze zatím nezveřejněných novinek v Docházce GIRITON.16.01.20

REST api pro práci se směnami

Pomocí REST api můžete nově číst i upravovat směny z číselníku směn. Navíc můžete číst i upravovat plány směn a také registraci směn uživatelů. Napojení na další vnitropodnikové systémy je tak mnohem jednodušší. Dokumentaci REST api naleznete zde: https://rest.giriton.com/apidoc/07.01.20

Vylepšení úpravy záznamů

V Personalistice i v Projektech můžete už delší dobu záznamy upravovat i hromadně, a to jednoduše vybráním více záznamů najednou a provedením úprav. Mohlo se ale stát, že uživatel vybral více záznamů najednou a neuvědomil si, že provádí hromadnou úpravu. Přidali jsme tedy indikaci, že se upravuje více záznamů najednou a také rovnou i to, kolik těchto upravovaných záznamů je.

Dále jsme při mazání v Personalistice i v Projektech přidali 10-ti sekundový odpočet, na který je potřeba počkat před provedením nevratné akce Smazat. Nemělo by tak docházet k překliknutí a nevratnému smazání důležitých dat.14.12.19

Lepší přepínání osob v agendě Docházka

Když je při prohlížení docházky více osob v režimu Měsíční přehled nebo Denní přehled vybrána nějaká osoba a přepnete se do režimu Detail osoby, bude zobrazena docházka této vybrané osoby. Přepínání mezi různými režimy pohledu na data je tak nově pohodlnější.09.12.19

Nové exportéry do mzdových systémů

V průběhu poslědních měsíců jsme pracovali na nových exportérech do mzdových systémů. V tuto chvíli tedy můžete z Docházky GIRITON exportovat podklady pro mzdy do následujících systémů. Pokud přímý export do mzdového systému nevyužijete, je vám k dispozici více než 10 různých tiskových sestav a reportů.

Helios Green
Helios Orange
IS Karat
Gordic
KS Program
Kompas
Pamica18.11.19

Pohodlnější práce se středisky

Vylepšili jsme komponentu pro výběr středisek, která nyní umožňuje pohodlnější výběr středisek v případě, kdy se například podstřediska v různých nadstřediscích jmenují stejně. Dále umožňuje vyhledávání mezi středisky, což ocení především firmy s rozsáhlejší organizační strukturou.11.11.19

Novinky v tiskových sestavách

Tiskovou sestavu “Docházka dlouhodobé sumy” můžete nově použít i pro tisk dat za období kratší než jeden měsíc. Firmy, které pracují s týdenní docházkou, tak mohou pomocí této sestavy exportovat i čas po jednotlivých týdnech.

Nová sestava “Docházka dle plánu směn” exportuje docházku, jak by vypadala, kdyby byla vložená perfektně dle plánu směn. Sestava navíc umožňuje upravit různé parametry tisku.28.10.19

Vylepšení v Plánu Směn

V plánu směn máte nově možnost přepnout, jestli chcete ve spodní tabulce sum zobrazovat součet délek směn anebo počet těchto směn. Dále jsme do této tabulky přidali zápatí, ve kterém vidíte součet hodnot z daného sloupce.14.10.19

Napsali o nás

V magazínu IT Systems o nás vyšel článek, ve kterém popisujeme, proč by si měly firmy dát záležet na výběru dobrého docházkového systému a co vše jim může kvalitní implementace přinést.21.09.19

Automatické vkládání přestávek je chytřejší

Plánovaná úloha pro autovkládání přestávek jde nově nastavit tak, aby se chovala jinak ve všední dny a jinak o víkendech popř. svátcích. Tzn. že například ve všední dny může vkládat pauzu po 6-ti odprac hodinách, zatímco o víkendech už po pěti.14.09.19

Upozornění na píchačkách

Na píchačkách lze zobrazit, že docházka dané osoby obsahuje chyby. Uživatelé tak při každém odčipování docházky mohou mít okamžitě přehled o tom, jestli je jejich docházka v pořádku.

Kromě chyb v docházce můžete zapnout třeba i blahopřání k narozeninám, které se uživateli v den jeho narozenin na píchačkách při odpípnutí docházky zobrazí.

Upozornění na píchačkách může váš administrátor docházky zapnout v Menu uživatel - Správa - Upozornění na terminálech, klikem na tlačítko + Přidat.29.08.19

Importy, exporty

Exportní formát “Giriton XML” jsme vylepšili tak, že se v něm nově zahrnují zkratky a kódy jednotlivých docházkových aktivit, což umožní hladší integraci s dalšími systémy. Dále nabízí volbu “Exportovat i prázdné hodnoty”, kterou když vypnete, dojde k zásadnímu zmenšení exportovaného souboru.

Navíc jsme přidali import projektů ze systému Money S4. Používáte-li tento systém, bude pro vás synchronizace projektů s GIRITONem mnohem jednodušší.