Späť na výpis článkov

Novinky na REST API

18.3.2022

Přidali jsme metodu GET ​/attendance​/closedAttendance pro zjištění, jestli a kým byla docházka dané osoby v daném měsíci uzamčena.

Přidali jsme metodu POST ​/hr​/sendAccountInvitation, pomocí které se pošlou pozvánky do systému vybraným uživatelům tak, jak to ručně provádíte z webové aplikace z agendy Personalistika.

Metoda POST /requests/changeRequestStatus nově vrací ID záznamů, které byly schválením dané žádosti vytvořeny, upraveny nebo odebrány. Pokud tedy schvalujete žádost docházky z externího systému, dostanete přes API lepší informaci o tom, co bylo v Giritonu změněno.

Metoda GET /shift/shiftplan nově nevrací směny, které má daná osoba plánované před datem svého začátku prac. poměru resp. po jeho konci. Na straně Giritonu se s takovými směnami nepočítalo a je tak konzistentní, aby přes REST API nebyly odesílány.

Dokumentaci k jednotlivým API metodám najdete zde: https://rest.giriton.com/apidoc/

Novinky v Giritone

V spoločnosti GIRITON neustále pracujeme na zlepšovaní celého systému. Na našom blogu nájdete vždy aktuálny zoznam noviniek a vecí, ktoré sme do systému pridali.