Zpět na výpis článků

Zkrácený úvazek: Jak si poradit s ním poradit

16.4.24

Zkrácené úvazky se v posledních letech těší čím dál větší popularitě. Jejich výhodou může být například snížení nákladů a vyšší flexibilita pro firmu nebo udržení tzv. work-life balance pro zaměstnance. Zkrácený úvazek označuje Zákoník práce jako “kratší pracovní dobu” a jedná se o práci v menším než standardním rozsahu. Běžná pracovní doba má dle zákoníku práce délku 40 hodin týdně (výjimky jsou například směnné provozy atd.). Pokud je tedy dlouhodobě vykonávána práce v nižším počtu hodin, jedná se o zkrácený úvazek.

Rozsah i forma zkráceného úvazku závisí na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Může se jednat o zkrácení pomocí nižšího počtu odpracovaných hodin za den nebo snížení počtu odpracovaných dnů za týden/měsíc.

Nejčastějším typem zkráceného úvazku je poloviční (označován jako 0,5) jeho délka je pak 20 hodin týdně (polovina běžné pracovní doby, tedy 40 hodin týdně). Úvazek může být např. i třetinový nebo čtvrtinový.

Výpočet mzdy při zkráceném úvazku

Zaměstnanec má nárok na mzdu/plat, který je úměrný sníženému počtu odpracovaných hodin.

I zde platí zákonem daná minimální mzda, která se sníží úměrně podle odpracované doby. Od 1.1.2024 je stanovena výše minimální mzdy za plný úvazek na 18 900 Kč (dle nařízení vlády č. 396/2023 Sb.,). Minimální mzda polovičního úvazku je pak polovina z 18 900 Kč, tedy 9 450 Kč).

S evidencí odpracovaných hodin a následným výpočtem dovolené vám pomůže Docházka GIRITON.

Jak je to s příplatky v případě práce na poloviční úvazek

Práci přesčas zaměstnavatel u zkrácených úvazků nemůže přikázat, s časem navíc zaměstnanec musí souhlasit. Na příplatky za přesčasy by měl zaměstnanec nárok jen pokud by jeho práce přesáhla tzv. stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Při práci do 40 hodin týdně je odměňován obvyklou mzdou bez příplatku.

Kdo má na zkrácený úvazek nárok

Práci na zkrácený úvazek nelze nárokovat, zaměstnavatel s ní musí souhlasit. Dle zákona mají ale některé skupiny na zkrácený úvazek nárok. Jsou to:

  • těhotné ženy
  • osoby pečující o dítě do 15 let
  • lidé pečující o osoby závislé na cizí pomoci

I u těchto skupin může zaměstnavatel odmítnout. Musí k tomu mít vážné provozní důvody, například pokud není možné zastoupit tuto osobu kvůli její velmi úzké specializaci. To, co přesně jsou vážné provozní důvody, zákon však nespecifikuje.

Dovolená

Nárok na dovolenou má zaměstnanec i v případě kratších úvazku. Počet hodin (dnů) dovolené se zkracuje dle velikosti úvazku. Dovolená se v pracovní smlouvě určuje ve dnech. V praxi se pak ale počítá v hodinách.

Příklad: Pokud má zaměstnanec s polovičním úvazkem 20 dní dovolené za rok. Znamená to, že má nárok na dovolenou v celkovém součtu 80 hodin ročně. Tedy 20 dnů po 4 hodinách (4 hodiny=denní poloviční úvazek).

Čtěte také: Správa dovolených nemusí být strašák. Aneb kdy má zaměstnanec nárok na uvolnění z práce a dovolenou.

Docházka GIRITON vám pomůže s hladkým přechodem mezi úvazky v průběhu roku a jejich nárokem na dovolenou nebo vám umožníme plánovat směny pro zkrácené úvazky.
zkrácené úvazky a jak na ně

Sleva na pojistném při zkrácených úvazcích

Zaměstnavatelé mají od 1. února 2023 možnost využít slevy na sociálním pojištění. To však pouze pokud zaměstnávají na zkrácený úvazek zranitelné skupiny, kterými jsou:

  • Lidé starší 55 let.
  • Rodič pečující o dítě mladší 10 let (případně osoba, která má takové dítě v péči).
  • Osoba pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).
  • Osoby mladší 26 let připravující se na budoucí povolání studiem.
  • Lidé, kteří v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupili jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci.
  • Osoby se zdravotním postižením.
  • Lidé mladší než 21 let.

Pokud osoba splňuje více z těchto bodů, zaměstnavatel může uplatnit slevu za daného zaměstnance v kalendářním měsíci pouze jednou. Podmínky pro uplatnění slevy musí být splněny po celou dobu trvání pracovního poměru v daném měsíci (tzn. pokud např. osoba dosáhne v daném měsíci věku 21 let, sleva již nemůže být za tento měsíc uplatněna).

Slevu lze uplatnit na zaměstnance, kteří pracují nejméně 8 a maximálně 30 hodin týdně. Sleva se odečítá od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, a to ve výši 5 % z vyměřovacího základu.

V případě, že má zaměstnanec u zaměstnavatele více zkrácených úvazků, slevu může uplatnit jen na jeden z nich. Který to bude, vybírá zaměstnavatel. Součet odpracovaných hodin ale nesmí přesáhnout limit sjednané pracovní doby 30 hodin týdně.
Zákon upravuje i případy, kdy nárok na slevu nenáleží (např. když souhrn vyměřovacích základů u daného zaměstnavatele přesáhne 1,5 násobek průměrné mzdy). Doporučujeme se poradit s vaši mzdovou účetní.

Nechte si pomoci od profesionálů. Docházka GIRITON vypočítá nárok na dovolenou za vás.

Ať už má zaměstnanec klasický pracovní úvazek, zkrácený úvazek nebo zaměstnáváte na DPP či DPČ je potřeba správně evidovat pracovní dobu. S dodržováním limitů a správnou a přehlednou evidencí pracovní doby vám pomůže Docházka GIRITON. Pomůžeme vám i s hladkým přechodem mezi úvazky v průběhu roku a jejich nárokem na dovolenou nebo vám umožníme plánovat směny pro zkrácené úvazky. Díky HR systému GIRITON budete mít veškerá data na jednom místě. Můžete generovat dokumenty včetně pracovních smluv na pár kliknutí a poslat je k elektronickému podpisu. K datům pak budete mít přístup odkudkoliv a 24/7.
Pokud chcete i ve vaší firmě digitalizovat HR agendu nebo docházku zaměstnanců, vyzkoušejte GIRITON. Rádi vám systém představíme nebo si jej rovnou můžete vyzkoušet sami. Ukázku systému si můžete domluvit na telefonu +420 728 543 275, mailu info@giriton.com nebo webu.

Ukážeme vám GIRITON v akci

Máte zájem o více informací o Giritonu?

Nechte nám na sebe kontakt a naši kolegové vám rádi zodpoví všechny otázky, anebo vám rovnou předvedou Giriton v akci.
Děkujeme za váš zájem, brzy se vám ozveme.
Něco se pokazilo, zkuste prosím odeslat e-mail znovu.

Novinky v Giritonu

V GIRITONu neustále pracujeme na zlepšování celého systému. Na našem blogu najdete vždy aktuální seznam novinek a věcí, které jsme do systému přidali.