Zpět na výpis článků

Kniha úrazů: Co musí obsahovat a jak ji vést

18.4.24

Úrazy na pracovišti jsou častá věc a to ať už zaměstnanci pracují ve zdánlivě bezpečných kancelářích nebo na stavbě či jinde v terénu. Kniha úrazů je zákonem daná povinnost každého zaměstnavatele. Jedná se o místo, kde jsou popsané a uložené všechny doklady o vzniklém úrazu zaměstnance. Tato evidence dobře poslouží například ve chvíli, kdy se objeví následky úrazu až po delší době a událost se musí zpětně prošetřit.

Zaměstnavatel je dle zákona povinen vést v knize úrazů evidenci všech úrazů. To i v případě, že jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.
Záznamy a dokumentaci o úrazu je třeba vyhotovovat u všech pracovních úrazů, kvůli kterým došlo k pracovní neschopnosti přesahující 3 dny nebo k úmrtí zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen nahlásit pracovní úraz stanoveným orgánům a institucím a musí jim také zaslat záznam o úrazu.

Pracovní úraz a nemoc z povolání, včetně nároků na náhradu škody poškozenému zaměstnanci definuje zákon.

GIRITON nabízí již připravenou Knihu úrazů, jejíž vzhled a obsah můžete upravovat dle potřeb. Jak v GIRITONU zadat úraz do systému nebo jak vypadá Záznam o úrazu se dozvíte v našem online helpu.

Co má obsahovat Kniha úrazů?

 • jméno a příjmení zraněného
 • datum narození
 • datum a čas úrazu
 • druh zranění, popis zraněné části těla podle přílohy č. 3 k NV č. 201/2010 Sb.
 • místo úrazu
 • zdroj a příčiny úrazu
 • popis úrazového děje
 • počet zraněných osob
 • počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu
 • jména svědků úrazu
 • opatření provedena pro odstranění příčiny zranění
 • podpis vedoucího
 • podpis zraněného, je-li to možné

Na co nezapomenout při vzniku pracovního úrazu

Jestliže ve Vaší společnosti vznikl pracovní úraz, postupujte následovně:

 • Zapište úraz do Knihy úrazů nehledě na jeho rozsah, a to i kdyby později byl tento úraz klasifikován jako nepracovní.
 • Jste povinni vystavit Záznam o úrazu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy Vám byl úraz nahlášen.
 • Záznam o úrazu zašlete na zdravotní pojišťovnu zaměstnance a oblastní inspektorát práce. Jestliže činnost, pracoviště nebo technické zařízení podléhá vrchnímu dozoru, je třeba zaslat záznam také báňskému úřadu. Pro všechny tyto instituce platí lhůta odeslání nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.
 • Je-li zaměstnanec na základě úrazu hospitalizován déle než 5 dní nebo je-li úraz smrtelný, je třeba neodkladně ohlásit úraz na oblastní inspektorát práce.
 • Pokud je možnost, že pracovní úraz souvisel s pácháním trestné činnosti, je nezbytné informovat také policii. Došlo-li k úmrtí, informujte policii neprodleně.

Kdy má zaměstnanec nárok na volno k návštěvě lékaře? A jak často a u koho musí firma provádět pracovnělékařské prohlídky?

Kniha úrazů v GIRITONu

Agenda Kniha úrazů je součástí našeho HR systému GIRITON. Obsahuje všechna nezbytná pole pro vyplnění údajů o úrazech a postižených osobách. Agendu můžete také rozšířit o vlastní pole či karty nebo můžete nahrát již dříve evidované úrazy. Ke konkrétnímu úrazu lze nahrát také fotografie, např. místa úrazu či zranění, případně další dokumenty.

V Knize pracovních úrazů je připravena tisková sestava Záznam o úrazu. Tento tiskový formulář obsahuje detailní popis úrazu dle zadaných informací a splňuje náležitosti potřebné pro hlášení na zdravotní pojišťovnu a inspektorát práce. V GIRITONu je také možnost vzniklý Záznam o úrazu a další dokumenty elektronicky podepsat. Kdo bude mít oprávnění prohlížet konkrétní agendy si nastaví přímo vaše firma.

GIRITON vám může pomoci nejen s evidencí úrazů. Pomůže vám digitalizovat celou personální agendu, včetně evidence zaměstnanců, majetku, školení, předávacích protokolů nebo samotných pracovních smluv. Dokumenty naplněné daty konkrétních zaměstnanců můžete generovat přímo v systému na pár kliknutí. Výhodou je, že máte vše na jednom místě s přístupem 24/7.

Chcete personalistiku digitalizovat a ušetřit spoustu času a zefektivnit procesy ve firmě? Rádi vám ukážeme jak vám GIRITON v oblasti HR a Docházky může pomoci. Domluvte si nezávazné představení systému na telefonu +420 728 543 275, mailu info@giriton.com nebo si systém rovnou vyzkoušejte zdarma.

Kniha úrazů jak evidovat zranění zaměstnanců

Ukážeme vám GIRITON v akci

Máte zájem o více informací o Giritonu?

Nechte nám na sebe kontakt a naši kolegové vám rádi zodpoví všechny otázky, anebo vám rovnou předvedou Giriton v akci.
Děkujeme za váš zájem, brzy se vám ozveme.
Něco se pokazilo, zkuste prosím odeslat e-mail znovu.

Novinky v Giritonu

V GIRITONu neustále pracujeme na zlepšování celého systému. Na našem blogu najdete vždy aktuální seznam novinek a věcí, které jsme do systému přidali.