Zpět na výpis článků

Pracovnělékařské prohlídky: Koho se týká a jak často se musí provádět

2.5.24

Pracovněprávní prohlídku je nutno provést před vznikem pracovněprávního vztahu (nebo vztahu obdobného) a musí být provedena přede dnem nástupu do práce. Pokud zaměstnanec nemá platnou lékařskou prohlídku pro druh práce, který bude vykonávat, nesmí takovou práci zahájit. V případě, že je pracovník převeden na jinou práci, pro kterou se mění pracovní podmínky, je nutné lékařskou prohlídku prohlídku před nástupem na tuto pozici provést.

V legislativě pracovněprávních prohlídek došlo v roce 2023 k několika změnám.

Druhy pracovnělékařských prohlídek

  • Vstupní lékařská prohlídka - musí být provedena vždy před nástupem.
  • Periodická lékařská prohlídka - pro zjištění změn zdravotního stavu.
  • Mimořádná lékařská prohlídka - při zvýšení rizik pracovních podmínek nebo v případě předpokladu změny zdravotní způsobilosti zaměstnance.
  • Výstupní lékařská prohlídka - při ukončení výkonu práce. Pro zjištění změn zdravotního stavu.
  • Následná lékařská prohlídka - u prací, při kterých se mohou zdravotní následky projevit i po skončení pracovního vztahu.

Vstupní lékařská prohlídka

Vstupní lékařskou prohlídku musí zaměstnavatel provést u všech pracovněprávních vztahů před nástupem do práce. Pro zaměstnance kategorie 1 (dle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví) může být prohlídka provedena jeho obvodním lékařem. Obvodní lékař nemůže tyto prohlídky provádět u zaměstnanců vykonávajících práce v profesním riziku nebo v případě, že jsou prohlídky nařízené jiným právním předpisem.

Periodická lékařská prohlídka

Pro kategorii 1 a 2 (dle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví) jsou periodické prohlídky dobrovolné. Povinné jsou jen v případě, že zaměstnanec vykonává práce v profesním riziku nebo v případě, že jsou prohlídky nařízené jiným právním předpisem. Nebo pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují.

U dohody o provedení práce (DPP) nebo činnosti (DPČ) se periodická prohlídka prování, pokud je práce v profesním riziku, pokud ji zaměstnavatel nebo zaměstnanec požaduje nebo v případě, pokud je její povinnost stanovena jiným právním předpisem.

pracovnělékařské prohlídky dle kategorie, perioda návštěv

Čtěte také: Co dělat, když zaměstnanec potřebuje k lékaři? Zjistěte, kdy má nárok na placené volno a co musí doložit.

Nutnost provést u jednotlivých zaměstnanců periodickou pracovnělékařskou prohlídku vám mohou včas připomenout i moderní HR systémy. Před vypršením platnosti periodické prohlídky vám přijde notifikace. Vy tak nemusíte na nic myslet. HR systém GIRITON se postará i o změnu periody prohlídek, při překročení hranice 50 let věku zaměstnance nebo při změně kategorie práce.

Už vaše firma používá HR systém GIRITON? Jak agendu Lékařské prohlídky ve vašem účtu začít využívat a jak vše nastavit se dočtete v našem online helpu. S nastavením vám pomůže i naše technická podpora, která je pro vás k dispozici v pracovní dny 8-16 h na telefonu, mailu i chatu.

V Docházce GIRITON může zaměstnanec podat žádost o návštěvu lékaře na daný den i čas, a to z mobilu, webu nebo píchacích hodin. Když nadřízený žádost schválí, oběma přijdou notifikace, díky čemuž mají všichni přehled a vědí, v jakém stavu se žádost nachází.

Rádi vám pomůžeme vaše HR procesy zefektivnit. V Docházce GIRITON můžeme nabídnout funke jako Záznamy docházky, Plán směn, Žádosti, Exporty do mzdových systémů a mnoho dalšího.
V HR modulu můžete využívat agendy Evidence majetku, Školení např. BOZP, Předávací protokoly, Knihu úrazů, Lékařské prohlídky nebo Evidenci vozového parku. Kromě toho můžete snadno vkládat šablony a následně generovat dokumenty naplněné vašimi daty na pár kliknutí. Ty pak můžete poslat k elektronickému podpisu, takže není potřeba nic tisknout. Můžete si také vytvářet vlastní agendy, přesně podle potřeb vaší firmy.

Pokud chcete vědět v čem může HR systém GIRITON nebo Docházka GIRITON pomoci vaší firmě, domluvte si s námi schůzku. Rádi vám jeukážeme v akci. Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle +420 728 543 275 nebo e-mailu info@giriton.com.

Ukážeme vám GIRITON v akci

Máte zájem o více informací o Giritonu?

Nechte nám na sebe kontakt a naši kolegové vám rádi zodpoví všechny otázky, anebo vám rovnou předvedou Giriton v akci.
Děkujeme za váš zájem, brzy se vám ozveme.
Něco se pokazilo, zkuste prosím odeslat e-mail znovu.

Novinky v Giritonu

V GIRITONu neustále pracujeme na zlepšování celého systému. Na našem blogu najdete vždy aktuální seznam novinek a věcí, které jsme do systému přidali.