Späť na výpis článkov

Poznáte tajomstvá úspešných organizácií? Zoznámte sa s dôležitosťou firemnej kultúry

9.10.2023

Málokto dnes chce pracovať pre spoločnosť, ktorá vyznáva rozdielne hodnoty, neváži si ich a vytvára nepríjemné alebo dokonca nebezpečné pracovné podmienky. A to aj v prípade, že ponúka vysoký plat. Firemná kultúra sa stala kľúčovým aspektom všetkých úspešných organizácií. Čo však tento často skloňovaný pojem znamená? Prečo by vás to malo zaujímať a ako si overíte, či ste na správnej ceste? Prečítajte si, čo všetko tvorí firemnú kultúru a aké faktory tvoria zdravé pracovné prostredie.

Ako vo svojej knihe Organizačná kultúra (2004) Lukášová a Nový upozorňujú, firemná kultúra je veľmi zložitý a len ťažko definovateľný jav. Hoci nie je jednoduché ho vyjadriť slovami, významným spôsobom ovplyvňuje úspešnosť podnikov. Podľa výskumov sa totiž funkčná firemná kultúra rovná vyššej produktivite, väčšej angažovanosti zamestnancov aj konkurenčnej výhode. Čo to teda je?

Väčšina definícií popisuje firemnú kultúru ako súbor hodnôt, zdieľané postoje, normy a vzorce správania, ktoré zamestnanci zdieľajú, čím vytvárajú určité pracovné prostredie. Je to to, čo je pre danú organizáciu typické. Všetky písané a nepísané pravidlá. Do kategórie materiálnych artefaktov firemnej kultúry patria také veci, ako sú budovy organizácie, vzhľad a vybavenie pracovných priestorov, produkty aj propagačné materiály. Medzi nemateriálne kultúrne artefakty patria jazyk, rituály, zvyky, príbehy, mýty i firemní hrdinovia.

Pol storočia firemnej kultúry

Už v 70. rokoch 20. storočia si manažéri a odborníci začali všímať, že úspešné firmy vykazujú určité jednotné správanie. Že majú zavedené určité rituály a spôsoby fungovania, ktoré vedú k vyššej produktivite a dlhodobej úspešnosti. Preto v 80. rokoch začalo viacero autorov skúmať tieto spoločné črty a publikovať knihy o tom, ako vybudovať pracovné prostredie, ktoré vedie k vynikajúcim výsledkom. Päťdesiat rokov výskumu dalo týmto odborníkom za pravdu, pretože sa ukázalo, že silná firemná kultúra je základom každého úspešného podnikania.

Ak sa hodnoty a ciele organizácie pretínajú s cieľmi a hodnotami zamestnancov, ľudia svoju prácu robia radi. Sú ochotní urobiť "niečo navyše", čo sa zvyčajne prejaví napríklad väčšou spokojnosťou zákazníkov. Sú viac zapojení do celkového chodu v organizácii a zostávajú v nej dlhšie. Podľa prieskumu Gallup je pre neuveriteľných 95 % zamestnancov firemná kultúra dôležitejšia ako výška výplaty.

Poukazuje to na skutočnosť, že pre ľudí je čoraz dôležitejšie tráviť čas v príjemnom prostredí, robiť prácu, ktorá im dáva zmysel, a pracovať pre spoločnosť, ktorá zdieľa ich hodnoty. Aj preto čoraz viac firiem ako súčasť náborových kampaní prezentuje svoj "Culture Book", to znamená tlačenú brožúru alebo online prezentáciu, ktorá predstavuje hlavné črty danej firemnej kultúry. U nás aj vo svete vznikajú pracovné portály, na ktorých spoločnosti viac ako konkrétne pracovné pozície prezentujú to, čo je pre nich dôležité a typické a kto by dobre zapadol do ich tímu.

Kritériá zdravej firemnej kultúry

Hoci neexistuje jedna správna firemná kultúra, každej organizácii bude vyhovovať trošku niečo iné, medzi základné znaky zdravej kultúry patria napríklad:

  • prostredie, v ktorom sa ľudia cítia bezpečne a rešpektovane
  • zhoda medzi tým, čo firma hovorí a robí; firma žije v súlade so svojimi hodnotami
  • dôvera medzi ľuďmi, transparentnosť a ochota prevziať zodpovednosť
  • spolupráca ako bežná súčasť práce
  • férové hodnotenie a ocenenie úsilia a prínosu zamestnancov
  • priestor pre rast a rozvoj
Ako na firemnú kultúru?

Ak máte pocit, že by vaša firemná kultúra potrebovala trochu viac pozornosti a starostlivosti, vyššie spomenuté oblasti sú tiež miestom, kde môžete so zmenami začať. Zamerajte sa na rozvoj dôvery. Ako dôvery zamestnancov k firme, tak aj ľudí medzi sebou. Dôležité je tiež otvorene a pravidelne hovoriť o poslaní, cieľoch a plánoch. Aby ľudia vedeli, kam organizácia smeruje a prečo. Založte spoločné aktivity. Dodržiavajte rutiny a rituály. Sústreďte sa na to, ako sú ľudia hodnotení, akým spôsobom dostávajú spätnú väzbu na ich prácu a správanie. Určite nezaškodí kriticky sa pozrieť na pracovné priestory a prípadne preorganizovať a vyzdobiť pracovisko tak, aby bolo funkčné a podporovalo vytúženú atmosféru.

Na podporu dôvery môžete využiť aj rôzne nástroje. Od leta 2023 je pre niektoré spoločnosti povinné zaviesť Whistleblowingový kanál. To znamená kanál, prostredníctvom ktorého budú môcť zamestnanci firmy informovať o nevhodnom alebo podozrivom správaní. Môže to byť napríklad odhalenie korupcie, porušovanie zákonov, podvody, úplatkárstvo alebo iné nezákonné či neetické správanie. Okrem toho môže spoločnosť tento nástroj používať aj na získavanie spätnej väzby alebo návrhov na zlepšenie, čo môže opäť podporiť aj celkovú firemnú kultúru.

A pokiaľ chcete alebo naopak kvôli vládnym nariadeniam musíte zaviesť Whistleblowingový nástroj, radi vám predstavíme práve ten náš od Giritonu. Viac informácií o module whistleblowing sa dozviete na našej webovej stránke alebo vám ho radi predstavíme na osobnej schôdzke. Naplánujte si ju s nami buď telefonicky na čísle +421 2 222 005 57 alebo e-mailom na adrese info@giriton.com. Budeme sa na vás tešiť.

Ukážeme vám GIRITON v akcii

Máte záujem o viac informácií o Giritone?
Nechajte nám na seba kontakt a naši kolegovia vám radi zodpovedia všetky otázky, alebo vám rovno predvedú Giriton v akcii.
Ďakujeme za váš záujem, čoskoro sa vám ozveme.
Niečo sa pokazilo, skúste prosím odoslať e-mail znovu.

Novinky v Giritone

V spoločnosti GIRITON neustále pracujeme na zlepšovaní celého systému. Na našom blogu nájdete vždy aktuálny zoznam noviniek a vecí, ktoré sme do systému pridali.