Späť na výpis článkov

Zoznámte sa s fondom pracovného času. Súhrn všetkého, čo o ňom potrebujete vedieť

12.12.2023

Pravdepodobne ste sa už stretli s pojmom fond pracovného času, aj keď v oblasti HR len začínate. Čo to je, ako sa rozdeľuje a ako ho určiť? Dozviete sa o tom v našom článku, ktorý obsahuje množstvo užitočných informácií a tipov.

Pojem fond pracovného času zrejme poznáte pod iným, častejšie používaným názvom. Zjednodušene je to pracovný čas. Čiže čas, ktorý musí zamestnanec stráviť v práci.

Fond pracovného času určuje zamestnávateľ v súlade s platnou pracovnoprávnou legislatívou a vzťahuje sa len na zamestnancov s uzavretou pracovnou zmluvou. V prípade štandardného plného úväzku je týždenný fond pracovného času zvyčajne 40 hodín, čiže 8 hodín práce denne. Pri práci na skrátený úväzok je fond pracovného času odvodený od miery skrátenia. V prípade polovičného úväzku je tak štandardná týždenná pracovná doba 20 hodín. Živnostníci si to, kedy sa budú venovať práci a koľko hodín, určujú sami.

V prípade pracovníkov na dohodu záleží predovšetkým na tom, či majú uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti (DPČ), či dohodu o vykonaní práce (DVP). Pri DPČ je možné odpracovať maximálne polovicu štandardného týždenného fondu pracovného času, to znamená 20 hodín. Zákon však nestanovuje maximálny počet odpracovaných hodín u jedného zamestnávateľa za rok. V prípade DVP však áno. Zamestnanec s dohodou o vykonaní práce tak smie pre jedného zamestnávateľa odpracovať maximálne 300 hodín ročne.

Na čo fond slúži a ako sa počíta

Hlavným účelom fondu pracovného času je zabezpečiť, aby zamestnanci odpracovali stanovený počet hodín v danom období. To pomáha chrániť zamestnancov pred nadmernou prácou a zároveň zabezpečuje, že zamestnávatelia budú mať dostatok pracovnej sily pre svoje prevádzkové potreby. Aký je rozdiel medzi evidenciou dochádzky a evidenciou pracovného času a ktorú z nich musí firma zo zákona evidovať, sa dočítate v predchádzajúcom článku.

Okrem toho sa fond pracovného času tiež používa na výpočet mzdy a ďalších zamestnaneckých benefitov. Mzda sa zvyčajne určuje na základe hodinovej sadzby a fondu pracovného času.

Napríklad mesačný fond pracovného času vypočítame tak, že vezmeme počet pracovných dní v danom mesiaci a vynásobíme ho počtom hodín priemerne odpracovaných za jeden deň. Do pracovného času nepočítame víkendy, štátne sviatky ani dovolenky zamestnancov.

Existujú však výnimky zo zákona. Napríklad v prípade ťažby uhlia a iných nerastných surovín alebo pri výstavbe baní je maximálny týždenný fond stanovený na 37,5 hodiny. V prípade dvoj či trojzmennej prevádzky to býva 38,5, prípadne 37,5 hodiny. Nikdy však nesmie prekročiť 40 hodín. V prípade nadčasov môže zamestnanec odpracovať v jednom týždni maximálne 8 nadčasových hodín a maximálne 150 hodín za kalendárny rok.

Čo je to fond pracovného času?

Typy pracovných fondov

Určite ste si všimli, že niekedy hovoríme o týždennom, inokedy zase o mesačnom fonde pracovného času. To preto, lebo existuje hneď niekoľko typov. Okrem už spomínaného týždenného, ktorý je pri štandardnom zamestnaní na plný úväzok 40 hodín, je možné počítať aj mesačný. Ten nie je pevne stanovený a počas roka sa mierne líši vzhľadom na to, že každý mesiac má iný počet pracovných dní.

Pracovný čas však nie je vždy rovnako dlhý alebo zamestnanci niekedy pracujú aj mimo pracovné dni. Z tohto dôvodu je možné zvoliť aj tzv. dlhodobý fond pracovného času. Ten sa počíta z priemerného týždenného fondu. Z dlhodobého hľadiska sa teda sleduje to, či bol dodržaný priemerne 40 (37,5) hodín práce za týždeň. Nerieši sa ale do detailov, koľko presne hodín bolo odpracovaných v ktorom týždni. Berie sa priemerný počet hodín strávených v práci za posledných 26 týždňov. Kolektívnou zmluvou sa však počet zohľadnených týždňov môže predĺžiť až na 52 týždňov.

Znížený fond pracovného času sa týka výnimiek stanovených zákonom. Ide o niektoré pracovné pozície v baníckom priemysle alebo o prácu na zmeny, kde týždenný fond nie je 40 hodín, ale len 37,5 alebo 38,5 hodiny. Pracovné právo však stanovuje aj ďalšie prípady, v ktorých fond pracovného času nemusí byť dodržaný.

Náš tip

Ak je vašou povinnosťou správa a výpočet fondu pracovného času, určite oceníte online plánovací kalendár, ktorý je presne na tieto účely určený.

Ukážeme vám GIRITON v akcii

Máte záujem o viac informácií o Giritone?
Nechajte nám na seba kontakt a naši kolegovia vám radi zodpovedia všetky otázky, alebo vám rovno predvedú Giriton v akcii.
Ďakujeme za váš záujem, čoskoro sa vám ozveme.
Niečo sa pokazilo, skúste prosím odoslať e-mail znovu.

Novinky v Giritone

V spoločnosti GIRITON neustále pracujeme na zlepšovaní celého systému. Na našom blogu nájdete vždy aktuálny zoznam noviniek a vecí, ktoré sme do systému pridali.