Späť na výpis článkov

Základy HR: Čo to je a aké sú hlavné úlohy HR?

22.2.2024

HR je skratka pre anglické Human Resources (ľudské zdroje). HR sa zaoberá spravovaním všetkých aspektov vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Táto disciplína zahŕňa širokú škálu činností, od náboru, výberu, onboardingu (začlenenie nových zamestnancov do spoločnosti) až po správu benefitov, hodnotenie výkonnosti, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Cieľom HR je maximalizovať produktivitu organizácie optimalizáciou efektívnosti jej zamestnancov a zároveň zaistiť, že firma dodržiava všetky relevantné právne normy týkajúce sa pracovných vzťahov. Úlohou je teda zabezpečiť dostatočný počet zamestnancov so správnymi schopnosťami a skúsenosťami.

Medzi hlavné úlohy ľudských zdrojov patria:

1. Nábor a výber:

Identifikácia potrieb organizácie v oblasti pracovných síl a následný výber najvhodnejších kandidátov na voľné pracovné pozície. To zahŕňa vyhľadávanie vhodných kandidátov, zverejňovanie pracovných inzerátov (napr. na pracovných portáloch alebo sociálnych sieťach) alebo tvorbu ďalších mediálnych kampaní na oslovenie potenciálnych zamestnancov. Ďalším krokom je komunikácia s kandidátmi, organizácia a vedenie pracovných pohovorov a následný výber zamestnancov.

2. Onboarding a školenie:

Zabezpečenie hladkého začlenenia nových zamestnancov do organizácie, aby mohli čo najskôr vykonávať svoju prácu. Poskytovanie školení a vzdelávacích programov na rozvoj ich schopností. Ako presne pri onboardingu postupovať, sa dočítate v tomto článku. Počas onboardingu môže HR manažérom výrazne pomôcť HR systém, ktorý im uľahčí tvorbu a správu všetkých potrebných dokumentov a zmlúv. Vrátane ich generovania a podpisov vďaka elektronickému podpisovaniu.

3. Performance management:

Performance management, čiže výkonnostný manažment, sa v personalistike používa na stanovenie výkonnostných cieľov a to pre jednotlivých zamestnancov, tak aj pre celé tímy alebo celú organizáciu. Ide o stanovenie takzvaných KPI (kľúčových ukazovateľov výkonnosti). Okrem stanovenia cieľov by mali HR manažéri zbierať spätnú väzbu (anglicky feedback), na základe čoho by zamestnancom umožnili rozvíjať ich potenciál.

4. Rozvoj a školenie:

Plánovanie a implementácia programov na pracovný a osobnostný rozvoj zamestnancov. Dôležitou súčasťou práce HR je schopnosť načúvať zamestnancom a podporovať ich pracovný rozvoj. Vzdelávanie má pozitívny vplyv nielen na zamestnanca, ale tiež na celú spoločnosť.

5. Správa benefitov a odmien:

Navrhovanie a správa systémov odmeňovania a zamestnaneckých výhod, ako sú dôchodkové plány, zdravotné poistenie a ďalšie. So správou a prehľadom benefitov pre jednotlivých zamestnancov vám pomôže HR systém Giriton. V Giritone si môžete vytvoriť vlastné agendy, vďaka ktorým si nemusíte pamätať, ktorý zamestnanec využíva ktorý benefit.

Aké sú hlavné úlohy HR vo firme?

6. Starostlivosť o pracovné vzťahy:

Zaistenie dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, riešenie prípadných sporov a podpora dobrých vzťahov medzi zamestnancami a vedením. HR oddelenie ovplyvňuje celú firemnú kultúru a stará sa o ňu. Ide teda predovšetkým o to, ako spoločnosť komunikuje smerom k zamestnancom. Nemôže zabúdať ani na to, ako komunikuje smerom von.

7. Offboarding:

Ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom. Tento proces zahŕňa niekoľko krokov, ktorých cieľom je zabezpečiť hladký proces pre obe strany. Cieľom offboardingu je zachovať profesionálny vzťah. Zabezpečiť odovzdanie práce a informácií, prideleného zariadenia, majetku a zrušenie prístupových práv. Zabezpečiť, aby boli riadne vyriešené všetky administratívne záležitosti súvisiace s odchodom zamestnanca.

Záver

Oddelenie ľudských zdrojov vykonáva mnoho ďalších úloh. Aj dnes tvorí významnú časť ich pracovného času administratíva a papierovanie. V spoločnosti Giriton sa snažíme tieto procesy automatizovať a digitalizovať, aby sa personalisti mohli venovať dôležitejším veciam, než je kopírovanie údajov o zamestnancoch do rôznych zmlúv a formulárov. V HR systéme Giriton môžete generovať najrôznejšie dokumenty vrátane pracovných zmlúv. Na pár kliknutí si potom môžete dokument vyplnený údajmi stiahnuť, vytlačiť alebo aj podpísať. Tieto dokumenty môžete poslať priamo zamestnancovi na Digitálny podpis. Prístup k podpísaným dokumentom potom budete mať online a odkiaľkoľvek.

Radi vám predstavíme, ako vám náš dochádzkový alebo HR systém môže ušetriť čas a problémy vo vašej spoločnosti. Dohodnite si s nami stretnutie na telefónnom čísle +421 2 222 005 57 alebo e-mailom na adrese info@giriton.com.

Ukážeme vám GIRITON v akcii

Máte záujem o viac informácií o Giritone?
Nechajte nám na seba kontakt a naši kolegovia vám radi zodpovedia všetky otázky, alebo vám rovno predvedú Giriton v akcii.
Ďakujeme za váš záujem, čoskoro sa vám ozveme.
Niečo sa pokazilo, skúste prosím odoslať e-mail znovu.

Novinky v Giritone

V spoločnosti GIRITON neustále pracujeme na zlepšovaní celého systému. Na našom blogu nájdete vždy aktuálny zoznam noviniek a vecí, ktoré sme do systému pridali.